Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Blog

06. 03. 2018 15:49

Zakonske zamudne obresti

Zakonske zamudne obresti so nekaj, kar se sicer zdi, da vsi poznajo, a redko kdo tudi...

Več

02. 03. 2018 21:05

Izpraznitev nepremičnine - deložacija

Izpraznitev uporabnika iz nepremičnine (deložacija) zna biti precej zapleten in tudi dolg postopek, lahko pa relativno hiter v primeru...

Več

28. 02. 2018 21:16

Odškodnina zaradi odtujitve otroka

Otroci si ne izbirajo staršev, si pa starši izbirajo svoje partnerje (so-starše) in morajo torej računati tudi na te okoliščine. Pogosto se pokaže pravi obraz človeka šele v stresu ali stiski, takrat pa je v primeru sporov glede otrok običajno že precej prepozno...

Več

27. 02. 2018 21:09

Sprememba višine preživnine

Vsaka sprememba pri preživninskem zavezancu ali upravičencu še ne pomeni nujno tudi razlog za...

Več

26. 02. 2018 19:46

Ali je otrok lahko družbenik podjetja (gospodarske družbe)?

Otrok, torej tisti, ki je mlajši od dopolnjenih 18 let nima še polne poslovne (opravilne) sposobnosti, zaradi česar se postavi sicer vprašanje razpolagalne sposobnosti. Vendar pa je potrebno omeniti, da status družbenika ni vezan na poslovno sposobnosti, ampak na...

Več

25. 02. 2018 20:38

Prošnja za izbris obsodbe

Za nekatere poklice, funkcije, ali pa zaradi lastne želje, je dobro pridobiti ali moraš pridobiti tudi izpisek iz kazenske evidence. V kolikor je v tem (še) vedno vpisana kakšna obsodba, je potrebno urediti, da se ta izbriše. Takšen izbris lahko tudi pospešimo z ustrezno oblikovano prošnjo za izbris obsodbe, oziroma vloge za sodno...

Več

24. 02. 2018 21:17

Izbris pravne osebe brez likvidacije

V stečajni zakonodaji poznamo tudi posebni postopek izbrisa pravne osebe brez likvidacije. Ta postopek sicer ni pravi insolvenčni postopek, zato je njegova vmestitev nekoliko neposrečena - vsaj tako se zdi na prvi pogled. Razlog, zakaj se je zakonodajalec odločil, da bo ta postopek uredil v stečajni zakonodaji je najbrž v tem, da insolvenčna zakonodaja pozna tudi...

Več

23. 02. 2018 21:06

Sprememba skrbništva

Določitev skrbnika oziroma tistega, ki ima varstvo in vzgojo je sicer prepuščena staršem, a glede njunih odločitev lahko nadomesti ali potrdi skrbništvo družinsko sodišče. Večinoma se tu vprašanje skrbništva konča, vsaj do...

Več

22. 02. 2018 14:41

Služnostna pot - Obseg služnosti

Služnostna pot je pogost termi, čeprav morebiti malce zavaja. V pravu poznamo služnost, ki pa se deli na stvarne in osebne služnosti. Stvarne služnosti pa se delijo na...

Več

21. 02. 2018 22:33

Obdavčitev služnosti

Ne tako redko se postavi vprašanje glede davkov in služnosti. Odgovor na omenjeno je sicer malce bolj zapleten...

Več

1|2|3|4|5|»