Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Kaj moram narediti za izbris hipoteke

Ni redko, da se srečamo s stališčem, da mora banka poskrbeti ne samo za vpis hipoteke v svojo korist, ampak tudi za izbris. Takšno stališče je precej lahkomiselno, saj je na posamezniku, da poskrbi za izbris stvarnih pravic na svoji nepremičnini in lastnini.

Za izbris hipoteke je potrebno dobiti ustrezni akt. V primeru pogodbene hipoteke ustrezno overjeno izbrisno pobotnico, v primeru izvršilne hipoteke pravnomočni sklep o ustavitvi izvršilnega postopka.

Hipoteka je pravica do poplačila na tuji stvari, torej daje upravičenje upniku, da se poplača iz kupnine od dolžnikove (ali zastavitejeve) nepremičnine. Ustanovi se jo na podlagi overjenega zemljiškoknjižnega  dovolila - intabulacijske klavzule, kar je potrebno vložiti s predlogom v zemljiško knjigo. Eden od zemljiškoknjižnih referentov v Sloveniji, ki jim računalnik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije dodeli primer, potlej odloči o predlogu. 

Zoper odločitev referenta o predlogu je mogoč ugovor, o katerem odloča zemljiškoknjižni sodnik. Zoper odločitev zemljiškoknjižnega sodnika je mogoča pritožba na Višje sodišče v Kopru, kot specializirano zemljiškoknjižno višje sodišče.

V kolikor ste torej v dvomu, ali imate vse potrebno za izbris hipoteke se posvetujte z odvetnikom. V primeru, da je upnik izbrisana (ali neznana) oseba, so mogoči tudi drugi posebni postopki za izbris hipoteke, potrebno pa je ugotoviti in najti najprej vse okoliščine primera, preden se poda v pravna sredstva, predloge, tožbe, pobude.

Posvetujte se z odvetnikom.

Pripravil: odvetnik dr. Franci Ježek

Blog zapisi so načelna mnenja in ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta, stališča ali napotka. To je odvisno od vsakih posameznih okoliščin in dejstev. Najavite se pri odvetniku - kontakt

 

Glej tudi:
Gospodarska izvršba in spori glede izterjave
Pogodbe - izpodbijanje in izterjava
Zavarovanje plačil in izvršba
Pogodbe
Davčna izvršba
Izvršba - predlog za izterjavo
Izvršba - preživnina
Izvršba - verodostojna listina in izterjava
Prisilna poravnava
Pritožba - Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP)
Ustavna pritožba
Ustavnost in zakonitost
Blog - Kaj se zgodi, če dolžnik ugovarja
Blog - ali se lahko terja preživnina za nazaj
Blog - Kaj je pošteno, pravično in dokazljivo
Blog - gospodarska izvršba
Blog - Ali reklamacija vpliva na izterjavo in izvršbo
Blog - zavarovanje kredita, a v korist koga
Blog - Izterjava dolga oziroma terjatve, ki ga dolžnik zavrača in zanika
Blog - Odgovornost za zapustnikove dolgove
Blog - Izterjava dolga oziroma posojila od posameznika fizične osebe
Blog - izterjava dolga, bolje pozno kot nikoli
Blog - 8 stvari, ki jih morate vedeti, če vam prijatelj ali dolžnik ne vrne posojila
Blog - izvršba zaradi neplačanih obresti
Blog - Izterjava preživnine v izvršbi
Blog - Izterjava danega posojila
Blog - Posebnosti gospodarskega posojila
Blog - Kaj moram narediti za izbris hipotekeNazaj na seznam