Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Posebnosti gospodarskega posojila

Posebnosti veljajo za gospodarska posojila in izterjavo le teh. Razlog je v bistvu preprost, pravni promet se v gospodarski sferi odvija precej hitreje, tako nacionalno, kot mednarodno in svetovno.

Tako je glede posebnosti pri gospodarskih pogodbah že skorajda od rimskih časov veljalo, da so te drugačne od splošnih civilnih pogodb.

V modernem času, je zaradi narave poslov in zaradi novih pravnih možnosti ter modernizacije civilnega prava, privedlo do dodatnih posebnosti.

Glede posojilnih pogodb redoma velja, da morajo biti obresti (oziroma obrestovanje) posebej dogovorjene. Pri gospodarskih pogodbah se obrestovanje redoma domneva - gospodarski subjekti si namreč ne posojajo denar iz prijateljstva ampak iz pridobitnih namenov (posrednih ali neposrednih).

Posebnosti veljajo tudi glede izvršbe, v primeru sodbe ali izvšilnega naslova, pride do predčasne blokade računa in tudi posledično do prenosa sredstev. Gospodarski subjekti (pravne osebe - kapitalske) naj bi poslovale preudarno in bolj finančno previdno, zatorej je odgovornost njih lahko zatorej strožja.

Četudi se formalno ne zahteva pisnosti glede posojila, pa bo dokazno breme na posojilodajalcu (upniku) vseeno večje pri gospodarskih subjektih, saj se šteje, da so seznanjeni s "pravili igre", posledično morajo predložiti in predlagati več drugih dokazov. Na primer potrdila o nakazilu, dvigih, pričah, potrdilih o prejemu denarja, ipd. Zgolj izjava upnika tu v nobenem primeru ne bo zadoiščala, potrebno bo dokazati vsaj navezne okoliščine (npr. dvig z računa upnika in isti dan polog na račun dolžnika, ipd).

Je pa zato tudi odgovornost dolžnika, da poda ustrezno obrambo višja (oziroma bi morala biti). Tako zgolj z ugovorom "upnika ne poznam" običajno ne bo "prišel daleč" v gospodarskih pravdah.

Ne glede na vse, se je torej smiselno posvetovati z odvetnikom.

Pripravil: odvetnik dr. Franci Ježek

Blog zapisi so načelna mnenja oziroma (provokativna) izhodišča za razmislek in ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta, stališča ali napotka. To je odvisno od vsakih posameznih okoliščin in dejstev. Najavite se pri odvetniku - kontakt

Glej tudi:
Gospodarska izvršba in spori glede izterjave
Pogodbe - izpodbijanje in izterjava
Zavarovanje plačil in izvršba
Pogodbe
Davčna izvršba
Izvršba - predlog za izterjavo
Izvršba - preživnina
Izvršba - verodostojna listina in izterjava
Prisilna poravnava
Pritožba - Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP)
Ustavna pritožba
Ustanovnost in zakonitost
Blog - Kaj se zgodi, če dolžnik ugovarja
Blog - Ali se lahko terja preživnina za nazaj
Blog - Kaj je pošteno, pravično in dokazljivo
Blog - gospodarska izvršba
Blog - Ali reklamacija vpliva na izterjavo in izvršbo
Blog - zavarovanje kredita, a v korist koga
Blog - Izterjava dolga oziroma terjatve, ki ga dolžnik zavrača in zanika
Blog - Odgovornost za zapustnikove dolgove
Blog - Izterjava dolga oziroma posojila od posameznika fizične osebe
Blog - izterjava dolga, bolje pozno kot nikoli
Blog - 8 stvari, ki jih morate vedeti, če vam prijatelj ali dolžnik ne vrne posojila
Blog - izvršba zaradi neplačanih obresti
Blog - Izterjava preživnine v izvršbi
Blog - Izterjava danega posojila
Blog - Zakonske zamudne obresti
Blog - Kaj moram narediti za izbris hipotekeNazaj na seznam