Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Ali mi lahko delodajalec kar prekine delovno razmerje?

Delodajalec in delavec urejata svoje pravice v pogodbi o zaposlitvi. Delodajalec določene pravice in dolžnosti ureja še z notranjimi pravnimi akti. Druge pravice in dolžnosti delodajalca in delavca so urejen tudi v Zakonu o delovnem razmerju (ZDR-1), področnih, panožnih kolektivnih pogodbah ter drugi veljavni zakonodaji.

Delodajalec torej lahko "prekine" oz. odpove pogodbo o zaposlitvi le pod točno določenimi pogoji in na točno določen način oz. po točno določenem postopku.

Vprašanje odpovedi oz. pogovorno "prekinitve" delovnega razmerja torej nikakor ni enostavno. Potrebno je pregledati morebitne varovalne določbe kategorij delavcev, preveriti ali ne gre za diskriminacijo, mobing, povračilne ukrepe, ipd.

Nazadnje je potrebno preveriti tudi sodno prakso s področja delovnega in socialnega sodišča, preveriti panožno pogodbo, pogodbo o zaposlitvi.

Vse omenjeno je potrebno preveriti, preden je mogoče odgovoriti na domnevno enostavno delovnopravno vprašanje.

Glejte tudi podstran Delovno pravo.

Blog zapisi so načelna mnenja in ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta, stališča ali napotka. To je odvisno od vsakih posameznih okoliščin in dejstev. Najavite se pri odvetniku - kontakt

Nazaj na seznam