Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Odvzem poslovne sposobnosti - zapravljivost

Postopek odvzema poslovne sposobnosti je zapleten sodni postopek v katerem se ugotavlja, ali je posameznik v smislu zakonskih pogojev še sposoben razumno presojati interese sebe ali drugih.

Pogosto se sliši, da je nekdo zapravljiv, kverulant ali odvisnež (od alkohola, mamil, kockanja, ipd). Omenjeno predstavlja za družino tega posameznika psihično, pravno in tudi finančno tveganje in breme.

Temu se da v določenih primerih omejiti zmožnost sklepanja pravnih poslov in sicer na način, da se mu omeji poslovno sposobnost, bodisi na način, da se mu je deloma, bodisi na način, da se mu je v celoti odvzame.

V primeru delnega ali popolnega odvzema, ki ga lahko odredi oz. določi le sodišče, pa mora sodišče določiti tudi skrbnika. Za čas postopka pa je potrebno, da ima posameznik tudi svojega skrbnika pravnih koristi in interesov (odvetnika).

Vsekakor je smiselno o problemih razmisliti še preden se na vratih pojavi izvršitelj in začne rubiti predmete v intimi vašega doma, za dolgove posameznika, ki ga je povzročil v svoji prekomerno pretirani evforiji, odvisnosti ali stiski...

Posvetujte se z odvetnikom s področja nepravdnega prava - odvzema poslovne sposobnosti.

Blog zapisi so načelna mnenja in ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta, stališča ali napotka. To je odvisno od vsakih posameznih okoliščin in dejstev. Najavite se pri odvetniku - kontakt


Nazaj na seznam