Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Mobing (ang. mobbing) na delovnem mestu

Mobing (ang. mobbing) oz. trpinčenje na delovnem mestu je pojav, katerega posledice in obsežnosti se zavedamo šele v zadnjih nekaj letih. Odvetniki za delovno pravo pa se s pojavom srečujemo že dlje časa.

Mobing (mobbing) na delovnem mestu pogosto v delovnih sporih odvetniki za delovno pravo povezujemo tudi z vprašanjem diskriminacije na delovnem mestu, v povezavi s psihičnim, fizičnim nadlegovanjem, šikaniranjem, ipd.

V zvezi z mobingom (mobbingom) tako odvetniki kakor tudi drugi strokovnjaki opozarjamo, da je potrebno omeniti, da imamo t.im. vertikalni mobing/mobbing (podrejeno-nadrejeno razmerje ali obratno) ali pa horizontalni mobing/mobbing (prirejena ali enakovredna razmerja).

Večino primerov prijav mobinga se konča s sporom na delovnem sodišču, na podlagi tožbe, ki jo vloži odvetnik za delovno pravo. Za uspeh v le tem, pa je potrebno zbrati zadosti dokazov in dokumentacije, saj se običajno drugi sodelavci ali sodelavke ne želijo izpostavljati z bivšim (mobingiranim) zaposlenim, po tem, ko je trpinčenje oz. mobing (mobbing) že imelo za posledico prenehanje delovnega razmerja.

Odvetnik za delovno pravo sicer lahko zahteva zaslišanje tudi priče, ki ne želi pričati, ali se temu upira - v primeru, da na povabilo ne pride, jo lahko sodišče najprej kaznuje, kasneje pa tudi prisilno privede.

Vse pa vendar ni tako črno, potrebna pa je določena skrbnost, previdnost in pripravljenost. Posvetujte se torej z vašim odvetnikom, ki vam bo pri odpravi mobinga pomagal in vam morebiti tudi svetoval glede vprašanja odškodnine zaradi mobinga.

Glejte tudi podstran Delovno pravo ter Mobing in šikaniranje delavca.

Blog zapisi so načelna mnenja in ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta, stališča ali napotka. To je odvisno od vsakih posameznih okoliščin in dejstev. Najavite se pri odvetniku - kontakt

Nazaj na seznam