Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Predlog za osebni stečaj naj pripravi odvetnik

Osebni stečaj, personalbankrott, concurso ali kaj drugega, ne pomeni le možnosti osebnega stečaja fizične osebe, da zaživite življenje brez dolgov, ampak tudi določene obveznosti in pravila, ki jih morate za čas postopka osebnega stečaja fizične osebe spoštovati. V kolikor tega ne spoštujete, se namreč vaš položaj lahko hitro bistveno in nepopravljivo poslabša.

Pogosto posamezniki sami in brez pravih (in pravnih) informacij ali veščin (t.j. brez nasveta odvetnika za osebni stečaj) ali pa preko samooklicanih svetovalcev vlagajo predlog (vlogo) za osebni stečaj fizične osebe. Osebni stečaj fizične osebe ni preprosta pravna zadeva, zato jo ni mogoče strniti v obrazec, ki bo izpolnili za predlog/vlogoza osebni stečaj.

To ima za posledico ne le neuspešen postopek osebnega stečaja fizične osebe, ampak pogosto tudi trajno zaprta vrata za uspešen odpust obveznosti (torej življenje brez dolgov) znotraj postopka osebnega stečaja fizične osebe.

Šele zaupni posvet pri odvetniku za osebni stečaj (posvet pri različnih pravnih službah ni posvet pri odvetniku za osebni stečaj, niti ni zaupne narave, niti ne dovolj strokoven) vam lahko pomaga razjasniti dileme, ki jih imate (ali pa nimate, pa bi jih morali imeti).

Dovolite, da vam pomaga izkušen odvetnik za osebni stečaj fizične osebe in izkušeni pravni strokovnjak (ki ima bogate izkušnje s področja osebnega stečaja fizične osebe,  dela stečajnega upravitelja, pasti postopka osebnega stečaja in presoje stečajnega sodišča), ki ima ne samo potrebna znanja, veščine in izkušnje ampak vam lahko tudi jasno nazorno pokaže in predstavi sam postopek z vseh vidikov (stečajni upravitelj, stečajni dolžnik, stečajno sodišče, stečajni upniki).

Izkušnje odvetnikov za osebni stečaj (in stečajnih upraviteljev) kažejo, da se stečajni dolžniki o osebnem stečaju fizične osebe še vedno pogosto informirajo preko različnih forumov, obrazcev ali samo-oklicanih strokovnjakov, ki postopka osebnega stečaja fizične osebe ne poznajo zadostno, ne poznajo specifik stečajnega postopka oz. postopka osebnega stečaja, še manj pa določil ZFPPIPP ali to, da zakon, ki to ureja sploh obstaja. Ker ima zakon, ki ureja osebni stečaj fizične osebe številne "zanke", ki preprečujejo tisti cilj, ki ga želi z vašim predlogom (vlogo) za osebni stečaj doseči, je posvet pri odvetniku za osebni stečaj ne samo priporočen, ampak tudi nujen. Osebni stečaj bo namreč na vaše življenje vplival najmanj 2-5 let, najverjetneje pa še veliko dlje od zaključka postopka osebnega stečaja.

Posvetujte se z odvetnikom za osebni stečaj, preden naredite nespametno potezo (preurano vložite predlog/vlogo za osebni stečaj) in bo prepozno.

Glejte tudi podstran Insolvenčno pravo.

Blog zapisi so načelna mnenja in ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta, stališča ali napotka. To je odvisno od vsakih posameznih okoliščin in dejstev. Najavite se pri odvetniku - kontakt

Nazaj na seznam