Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Dedovanje, zapuščina, virbanje

Dediščina, zapuščina, virbščina (od nem. gl. erben) je tisto, kar je neogibno povezano z močnimi čustvi. In tam, kjer so vpletena močna čustva, je običajno tudi kar nekaj konfliktov, ki lahko prerastejo iz medosebne konflikte v pravne konflikte.

Pogosto se tako postavi (tudi odvetnikom za dedovanje in dedno pravo) vprašanje, zakaj zapustnik ni naredil oporoke in rešil dediče mučnega razreševanja konfliktov, očitkov, pričakovanj, zahtev, tožb, ipd.

Ljudje se običajno neradi odločajo za nekaj novega, iz številnih razlogov.

Sestava oporoke (testamenta, zadnje volje) je praktično in odgovorno opravilo oporočitelja, v katerem navede kaj so njegove želje in kako naj se njegove želje upoštevajo. Ta želja (posledna želja - last will kot rečejo angleži) je tisto, pri čemer lahko odvetniki bistveno pomagajo.

Oporoko lahko odvetniki za dedovanje sestavijo, lahko jo zgolj hranijo, lahko jo hranijo ali sestavijo, v določenih primerih so lahko tudi izvršitelji oporoke (v praksi redkeje).

Odvetniku za dedovanje lahko oporočitelj tudi ne zaupa vsebine oporoke, pomembno pa je, da spoštuje navodila odvetnika glede formalnosti in sestavin pravilno sestavljene oporoke. Odvetnik za dedovanje bo tako oporoko (vsebino in dejstvo, da je napravljena) hranil v tajnosti.

Zakon odvetniku za dedovanje veli le to, da v centralni register oporok sporoči, da je bila oporoka sestavljana, kdo jo je sestavil in kje se oporoka hrani. Kaj je njena vsebina, je stvar zapustnika, da bodisi deli z odvetnikom (in/ali svojci) ali pa ne, ali pa jim morebiti celo ustno obljubi več kakor je zapisal.

Le če bo zapisana oporoka, ta pravilno sestavljena in jasna, tudi dedičem ne bo preostalo drugega, kot to, da jo upoštevajo.

Posvetujte se s svojim odvetnikom in napravite oporoko (ali naj jo odvetnik vsaj pregleda). Saj veste, v življenju ni zagotovo nič drugega kot smrt in davki.

Glejte tudi:
Dedovanje, zapuščine, oporoke, izročilne pogodbe in dosmrtno
Dednopravne pogodbe - izročilna, preužitek, dosmrtno preživljanje, darilo za primer smrti
Uveljavljanje nujnega dednega deleža
Zdravstveno pooblastilo in oporoka
Sklep o dedovanju
Zapuščina in zapuščinski postopek
Pogodba o preužitku in darilna pogodba
Smrtovnica in oklic dedičem
Ločitev in izločitev zapuščine
Izpodbijanje oporoke in dedna nevrednost
Ustanova - fundacija
Blog - Dedovanje, zapuščina, virbanje
Blog - Dedni dogovor med dediči
Blog - Darilna pogodba za nepremičnine
Blog - Pisna oporoka pred pričami
Blog - nujni dedni delež in nujni dedič
Blog - odgovornost za zapustnikove dolgove
Blog - Obdavčitev dedovanja
Blog - Ločitev zapuščine - komentar


Blog zapisi so načelna mnenja in ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta, stališča ali napotka. To je odvisno od vsakih posameznih okoliščin in dejstev. Najavite se pri odvetniku - kontakt

Nazaj na seznam