Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Znižanje ali zvišanje preživnine

Vsak dober odvetnik za družinsko pravo ali preživnine, vam bo povedal, da je dolžnost preživljanja otroka zakonska obveza staršev, da poskrbita za preživetje mladoletnega (in v določenem obsegu tudi polnoletnega otroka, ki se šola, do določenega leta).

Preživnina se pogosto izpostavi v okviru vprašanja razpada življenske skupnosti zakonske oz izvenzakonske skupnosti. Omenjeno se (s pomočjo odvetnika za družinsko pravo) bodisi izpostavi v okviru ločitve (razveze zakonske zveze) oz. v okviru tožbe na dodelitev oz. predodelitev otroka v vzgojo in varstvo enemu izmed staršev.

Vprašanje preživnine oz.ustreznosti (previsoke ali prenizke) pa se lahko postavlja tudi v okviru kasnejše  (s strani odvetnika za družinsko pravo vložene) tožbe na zvišanje ali znižanje preživnine. V okviru tega se (na družinskem sodišču, s pomočjo odvetnika, ki zastopa vaše interese) presoja tako imenovani preživninski trikotnik - med preživninskim upravičencem, preživninskim zavezancem in preostalim (skrbečim) staršem. V okviru tega se (na podlagi argumentov tožbe) presoja potrebe in zmožnosti preživljanja otroka. 

Vprašanje ustreznosti preživljanja in višine preživnine je vprašanje povezanih z minimalnimi potrebami otroka in zmožnostjo staršev, da zagotovijo ustrezen razvoj in vzgojo otroka. Naj vam tu pomaga odvetnik za družinsko pravo.

Vsekakor se je smiselno pred vložitvijo tožbe najmanj posvetovati pri odvetniku, ki bo presodil utemeljenost zahtevka za znižanje ali zvišanje preživnine. Preživninska dolžnost, pravica in obveza je torej tista, ki jo je potrebno temeljito presoditi še pred začetkom sodnega postopka določitve znižane ali zvišane preživnine za preživninskega upravičenca.

Seveda pa otroci (mladoletni ali šolajoči polnoletni) niso edini preživninski upravičenci. Preživninski upravičenec pa je lahko tudi drug (bivši) zakonec. Vsekakor se posvetujte z vašim odvetnikom za družinsko pravo (ki presoja tudi vprašanje ločitve/razveze zakonske zveze, preživnine)...

Glejte tudi podstran Družinsko pravo oz. podstran Preživninske obveznosti.

Blog zapisi so načelna mnenja in ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta, stališča ali napotka. To je odvisno od vsakih posameznih okoliščin in dejstev. Najavite se pri odvetniku - kontakt

Nazaj na seznam