Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Določitev preživnine za zakonca

Zakona sta se v času zakonske zveze dolžna preživljati (eden drugega), pod določenimi pogoji pa je to mogoče doseči tudi po razvezi ali ločitvi zakonske zveze. V tem primeru govorimo o preživnini za bivšega zakonca.

Preživnina za razvezanega zakonca po postopku ločitve je mogoče doseči, če zakonec brez svoje krivde nima sredstev za preživljanje in ga ni dolžan preživljati kdo drug. Zakon veže dolžnost preživljanja na določene pogoje, ki morajo biti izpolnjeni.

Glede preživljanja je potrebno omeniti, da gre za preživljanje v denarju, potrebno je pogledati tako možnosti preživninskega zavezanca (t.j. plačnika preživnine) kakor tudi potrebe preživninskega upravičenca (t.j. prejemnika preživnine). 

O zahtevi in višini odloči sodišče, na podlagi tožbe oz. procesnega predloga v okviru kakega drugega družinskega spora, če stranke v to soglašajo in to ne po nepotrebnem zavleče postopka.

V zvezi z možnostjo pridobitve pravice do preživnine se torej posvetujte z vašim odvetnikom.

Glejte tudi podstran
Družinsko pravo in družinska razmerja oz. na naši spletni strani s področja preživnine.

Blog zapisi so načelna mnenja in ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta, stališča ali napotka. To je odvisno od vsakih posameznih okoliščin in dejstev. Najavite se pri odvetniku - kontakt

Nazaj na seznam