Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Zastaranje preživnine

Preživninska terjatev načeloma zastara na podoben način kot vsaka običajna civilna terjatev, torej s potekom časa in izpolnitvijo pogojev, ki so potrebni za zastaranje.

Zastaranje je seveda zadržano v primeru sodnih postopkov (npr. izvršba oz. izterjava preživnine, določitev preživnine v pravdi, zvišanje ali znižanje preživnine). Zmotno je tako stališče, da preživninske terjatve ne zastarajo.

Je pa res, da je zaradi specifike preživnine, potrebno biti pozoren, kdaj se zakonski pogoji za zastaranje stečejo.

Zastaranje načeloma prekine vsako dejanje, ki meri na izpolnitev obveznosti. Omenjeno načeloma vključuje, vendar ni omejeno na delno plačilo preživnine, obljubo plačila preživnine, prošnjo za odlog plačila preživnine, dogovor o odlogu plačila preživnine, dogovor o obročnem plačevanju zapadle preživnine, kazenska sodba zaradi neplačevanja preživnine, nadomestna izpolnitev plačila preživnine (npr. prepustitev določenega premoženja namesto plačila preživnine, v katero preživninski upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik privoli).

Zastaranje načeloma prekinejo tudi izvršilni postopki in izvršilna dejanja.

Zastaranja načeloma ne prekine stečajni postopek, saj nanj načeloma nima vpliva.

Ločeno od zastaranja preživninske terjatve (t.j. posameznega obroka preživnine) je potrebno obravnavati tudi zastaranje morebitnega obogatitvenega zahtevka. O obogatitvenem zahtevku se je potrebno namreč pogovarjati ločeno od preživnine, saj gre za samostojen in samosvoj pravni institut, ki načeloma ni povezan s preživnino, četudi gre še vedno za isti življenski dogodek.

Ker gre za zapletene zadeve, ki vplivajo na udeležence in njihovo premoženje, prihodke in pravice kar nekaj let vnaprej, je zato vsekakor smotrno, da se pred morebitnimi odločitvami o terjatvah iz naslova preživnine ali preživljanja posvetujete s svojim odvetnikom.

Več tudi na naši spletni strani Izvršba, Preživnine in Družinsko pravo.


Blog zapisi so načelna mnenja in ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta, stališča ali napotka. To je odvisno od vsakih posameznih okoliščin in dejstev. Najavite se pri odvetniku - kontakt

Nazaj na seznam