Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Osebni stečaj kot danajsko darilo ali priložnost

V zvezi z osebnim stečajem (fizične osebe) verjetno kroži med ljudmi več zmot kot pa pravilnih predstav. Lahko bi celo rekli, da osebni stečaj (fizične osebe) idealizirajo kot nekakšno magično paličico, ki bo v primeru popolnega finančnega propada rešila vse njihove težave.

Temu preprosto ni tako. Osebni stečaj (fizične osebe) je zapletena zadeva. Zapletena je od samega predloga oz. začetka (predujem, pogoji za začetek), tekom postopka (izpolnjevanje obveznosti za odpust obveznosti) pa vse do konca (obveznost niso izničene, ampak postanejo naturalne).

Osebni stečaj (fizične osebe) že začeti (predlagati) ni preprosto. Zamujate morate s plačilom znatnega dela obveznosti, podati morate poročilo o premoženju in plačati predujem za začetek stečaja. V kolikor predujma ne zmorete, predujem založi država.

Ko se osebni stečaj (fizične osebe) uvede, se postavi stečajni upravitelj, s seznama upraviteljev. Ta zastopa stečajno maso in ne posamezne upnike, še manj pa stečajnega dolžnika v osebnem stečaju (fizične osebe). Njegova skrb je nadzor nad postopkom in enako obravnavanje upnikov v postopku osebnega stečaja.

Tekom postopka osebnega stečaja se (deloma) omeji sposobnost dolžnika skleniti določene posle, zarubi se del prihodkov, zarubi dobroimetje na TRR, proda vse premoženje (razen osebnih stvari). Vse to je obseženo v pravilih za osebni stečaj, ki jih določa Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).

V kolikor je podan predlog za odpust obveznosti in je le ta uspešen (pravnomočno končan), obveznosti ne izginejo, ampak še vedno obstajajo. Zakon, ki ureja osebni stečaj (ZFPPIPP), namreč določa, da postanejo naturalne, torej nekako enako kot bi zastarale. Tudi v zvezi s tem lahko nastanejo težave, saj je potrebno na to pravico upnike opozoriti (posvetujte se z odvetnikom za stečajno pravo in osebni stečaj).

Odpust je vezan na časovno dobo v dolžini najmanj dveh do petih let, ob pogoju nekaznovanosti (s premoženjskim aspektom), nešpekulativnosti v zadnjih treh letih (odpade življenje na veliki nogi s posojilom banke), davčni nadzor v zadnjih 3 letih ne sme odmeriti dodatnih 4000 EUR davkov, odpust dobite le enkrat na 10 let. Opozoriti velja, da odpust ne učinkuje na vse obveznosti, saj so dololene izjeme (npr. preživnina, ipd).

Zgodi se tudi, da je odpust zavrnjen - v tem primeru je potrebno (glede na sodno prakso s področja osebnega stečaja) preveriti, če je takšna zavrnitev odpusta obveznosti utemeljena, ali morebiti preuranjena in bi se lahko z dodatnimi pojasnili in dokazili doseglo ugoden razplet.

Posameznik v osebnem stečaju torej ni več samostojen, ampak je bližje temu, da je spet star 15 let, saj nekatere pravice že oz. še ima, drugih pa (že/še) ne. Stečajni upravitelj v osebnem stečaju tudi ni prijatelj ali zavetnik stečajnega dolžnika, ampak nadzornik, saj varuje stečajno maso. Osebni stečaj torej ni danajsko darilo, torej darilo brez pogojev, obveznosti ali nadzora.

Za vsak primer pa raje (pred stečajem/osebnim stečajem fizične osebe) vprašajte odvetnika in ne laikov ali podjetij, ki domnevno pripravljajo predloge po tekočem traku (vsak primer je drugačen in ga je potrebno ustrezno predstaviti). Tudi posameznik, ki je že šel skozi postopek osebnega stečaja fizične osebe, ne pomeni pa, da ima prave in ažurne informacije za vaš postopek, saj številni stečajni dolžniki ne razumejo vseh pravil in postopkov znotraj stečaja (in predvsem vseh zapletov postopkov osebnega stečaja fizične osebe), vendar nekaterim nekako uspe prebroditi, spet drugim pa ne.

Vsak postopek osebnega stečaja fizične osebe je drugačen in zakon ima za različne položaje dolžnikov v postopku osebnega stečaja tudi različna pravila, tudi praksa stečajnih upraviteljev se razlikuje. Osebni stečaj tudi nikakor ni nekaj, kar bi se dalo uspešno rešiti in zaključiti preko vnaprej pripravljenih obrazcev za osebni stečaj. Obrazec oz. vzorec je namreč mogoče le za iste vloge, kjer življenska raznolikost ni takšne narave, da bi lahko spremenila način in vsebino predloga. Pogosto (skorajda vedno) je "enostaven primer" popolnoma napačno zastavljen saj bi bilo potrebno predlog za osebni stečaj pripraviti drugače kakor v "povprečnem primeru". V stečajnem pravu namreč povprečnih (lahkih) primerov ni, so le posamične življenske zgodbe s tragičnimi finančnimi zapleti, ki jih osebni stečaj skuša omiliti ali rešiti.

Osebni stečaj fizične osebe torej ni ne danajsko darilo, ne popoln svež začetek, ampak kot je pogosto v življenju, nekaj vmes. Posvetujte se z odvetnikom, saj po veljavni sodni praksi, pravnomočno zavrnjenega odpusta ne morete ponovno vložiti (ne v istem, ne v drugem postopku osebnega stečaja).

Glejte tudi podstran Insolvenčno pravo.

Blog zapisi so načelna mnenja in ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta, stališča ali napotka. To je odvisno od vsakih posameznih okoliščin in dejstev. Najavite se pri odvetniku - kontakt

Nazaj na seznam