Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Izterjava danega posojila - izvršba

Posojilo, ki je bilo dano, je potrebno vrniti, tudi če ni pisne pogodbe, seveda pa je to povezano z malce več pravnega znanja in veščin.

Odvetnik za izvršbo vam bo z veseljem v pomoč pri izterjavi dolga, ki je nastal. Za omenjeno pa potrebujete čimveč podatkov o samem dolgu, zapadlosti dolga. V kolikor ne razpolagate z listinami o dolgu, to še ne pomeni, da ne morete začeti izvršilnega postopka in s tem izterjati svojega dolga.

Seveda pa je potrebno pred začetkom izvršilnega ali pravdnega postopka presoditi način, kako čim lažje doseči poplačilo. Še posebej je potrebno preveriti, ali ni morebiti dolg že zastaral.

Odvetnik za izvršbe vam bo tako pojasnil stroške, ki običajno odpadejo na izvršbo dolga v višini kakršnega imate ter morebitne posledice, zaplete, trajanje, ki pritiče takšnemu sodnemu izvršilnemu postopku.

Glede na višini dolga, ki bi ga želeli izterjati bo tudi moč presoditi, katero izvršilno sredstvo bo smotrnejše ter ali je mogoče že pred sodnim postopkom preveriti s kakšnim premoženjem dolžnik razpolaga. Tudi ustna posojilna pogodba (dogovor o posojilu) je torej dovolj za izvršbo oz. izterjavo dolga, potrebno pa je seveda preveriti odločilne podatke pred vložitvijo samega predloga za izvršbo.

Za dodatne informacije o izvršbi se posvetujte z odvetnikom.

 
Blog zapisi so načelna mnenja in ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta, stališča ali napotka. To je odvisno od vsakih posameznih okoliščin in dejstev. Najavite se pri odvetniku - kontakt

Glej tudi:
Gospodarska izvršba in spori glede izterjave
Pogodbe - izpodbijanje in izterjava
Zavarovanje plačil in izvršba
Pogodbe
Davčna izvršba
Izvršba - predlog za izterjavo
Izvršba - preživnina
Izvršba - verodostojna listina in izterjava
Prisilna poravnava
Pritožba - Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP)
Ustavna pritožba
Ustavnost in zakonitost
Blog - Kaj se zgodi, če dolžnik ugovarja
Blog - ali se lahko terja preživnina za nazaj
Blog - Kaj je pošteno, pravično in dokazljivo
Blog - gospodarska izvršba
Blog - Ali reklamacija vpliva na izterjavo in izvršbo
Blog - zavarovanje kredita, a v korist koga
Blog - Izterjava dolga oziroma terjatve, ki ga dolžnik zavrača in zanika
Blog - Odgovornost za zapustnikove dolgove
Blog - Izterjava dolga oziroma posojila od posameznika fizične osebe
Blog - izterjava dolga, bolje pozno kot nikoli
Blog - 8 stvari, ki jih morate vedeti, če vam prijatelj ali dolžnik ne vrne posojila
Blog - izvršba zaradi neplačanih obresti
Blog - Izterjava preživnine v izvršbi
Blog - Izterjava danega posojila
Blog - Posebnosti gospodarskega posojila
Blog - Kaj moram narediti za izbris hipotekeNazaj na seznam