Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Izterjava danega posojila - izvršba

Posojilo, ki je bilo dano, je potrebno vrniti, tudi če ni pisne pogodbe, seveda pa je to povezano z malce več pravnega znanja in veščin.

Odvetnik za izvršbo vam bo z veseljem v pomoč pri izterjavi dolga, ki je nastal. Za omenjeno pa potrebujete čimveč podatkov o samem dolgu, zapadlosti dolga. V kolikor ne razpolagate z listinami o dolgu, to še ne pomeni, da ne morete začeti izvršilnega postopka in s tem izterjati svojega dolga.

Seveda pa je potrebno pred začetkom izvršilnega ali pravdnega postopka presoditi način, kako čim lažje doseči poplačilo. Še posebej je potrebno preveriti, ali ni morebiti dolg že zastaral.

Odvetnik za izvršbe vam bo tako pojasnil stroške, ki običajno odpadejo na izvršbo dolga v višini kakršnega imate ter morebitne posledice, zaplete, trajanje, ki pritiče takšnemu sodnemu izvršilnemu postopku.

Glede na višini dolga, ki bi ga želeli izterjati bo tudi moč presoditi, katero izvršilno sredstvo bo smotrnejše ter ali je mogoče že pred sodnim postopkom preveriti s kakšnim premoženjem dolžnik razpolaga. Tudi ustna posojilna pogodba (dogovor o posojilu) je torej dovolj za izvršbo oz. izterjavo dolga, potrebno pa je seveda preveriti odločilne podatke pred vložitvijo samega predloga za izvršbo.

Za dodatne informacije o izvršbi se posvetujte z odvetnikom.

Glej tudi:
Izvršba - verodostojna listina - izterjava
Izvršba - preživnina
Davčna izvršba 
Izterjava dolgov - predlog za izvršbo
Blog - Zastaranje prežvinine
Blog - Izterjava danega posojila - izvršba
Blog - Izterjava preživine - izvršba
Blog - Izvršba zaradi neplačanih obresti

 
Blog zapisi so načelna mnenja in ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta, stališča ali napotka. To je odvisno od vsakih posameznih okoliščin in dejstev. Najavite se pri odvetniku - kontakt

Nazaj na seznam