Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Izterjava preživnine - izvršba

V primeru, da je preživnina že določena s sodno odločbo ali sodno poravnavo, pa je zavezanec ne želi (ali more) prostovoljno poravnati, je potrebno vložiti predlog za izvršbo preživnine.

Predlog za izvršbo preživnine bo v vašem imenu vložil odvetnik za izvršbo. Ob tem vam bo pomagal pridobiti tudi dokumentacijo potrebno za pridobitev vsaj delnega plačila iz preživninskega sklada Republike Slovenije, v kolikor boste to želeli. Preživnina se lahko izterja v izvršilnem postopku, po pravilih izvršilnega prava. Preživnina se lahko delno odstopi v izterjavo državi v zameno za nadomestilo preživnine preko preživninskega sklada.

Vsekakor pa bo potrebno sprejeti odločitev glede izvršilnih sredstev, ki morajo biti predlagani v predlogu za izvršbo. Tudi pri tem vam bo pomagal odvetnik za izvršbe, ki vam bo pomagal tudi na način, da vas bo opozoril na pravico zahtevati zavarovanje preživnine tudi za eno leto vnaprej, kar je posebna ugodnost, ki jo lahko izkoristite le v primeru izvršbe za preživnino. Preživnina kot denarna obveznost je lahko izterjana na različne načine oz. preko različnih izvršilnih sredstev.

Druga posebnost izvršbe za preživnino pa je tudi v tem, da se lahko v okviru izvršbe za preživnino oz. izterjave dolga - preživnine, poseže na večji del dolžnikove plače oz. dobroimetja na osebnem računu. Preživnina je torej v izvršbi priviligirana denarna terjatev s posebnimi "ugodnostmi".

V kolikor bi bilo ogroženo plačilo preživnine kljub tem možnostim pa je mogoče poleg izvršbe za preživnino mogoče razmisliti tudi o vprašanju kazenske ovadbe zaradi neplačevanja preživnine, v kolikor so za to izpolnjeni vsi zakonski pogoji. Preživnina oz. njeno plačevanje je tudi kazenskopravno zaščitena dobrina.

O izvršbi si lahko preberete tudi na naši posebni spletni strani izvršba prav tako o preživninahoz. družinskem pravu.


Blog zapisi so načelna mnenja in ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta, stališča ali napotka. To je odvisno od vsakih posameznih okoliščin in dejstev. Najavite se pri odvetniku - kontakt

Glej tudi:
Gospodarska izvršba in spori glede izterjave
Pogodbe - izpodbijanje in izterjava
Zavarovanje plačil in izvršba
Pogodbe
Davčna izvršba
Izvršba - predlog za izterjavo
Izvršba - preživnina
Izvršba - verodostojna listina in izterjava
Prisilna poravnava
Pritožba - Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP)
Ustavna pritožba
Ustavnost in zakonitost
Blog - Kaj se zgodi, če dolžnik ugovarja
Blog - ali se lahko terja preživnina za nazaj
Blog - Kaj je pošteno, pravično in dokazljivo
Blog - gospodarska izvršba
Blog - Ali reklamacija vpliva na izterjavo in izvršbo
Blog - zavarovanje kredita, a v korist koga
Blog - Izterjava dolga oziroma terjatve, ki ga dolžnik zavrača in zanika
Blog - Odgovornost za zapustnikove dolgove
Blog - Izterjava dolga oziroma posojila od posameznika fizične osebe
Blog - izterjava dolga, bolje pozno kot nikoli
Blog - 8 stvari, ki jih morate vedeti, če vam prijatelj ali dolžnik ne vrne posojila
Blog - izvršba zaradi neplačanih obresti
Blog - Izterjava preživnine v izvršbi
Blog - Izterjava danega posojila
Blog - Posebnosti gospodarskega posojila
Blog - Kaj moram narediti za izbris hipotekeNazaj na seznam