Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Izterjava preživnine - izvršba

V primeru, da je preživnina že določena s sodno odločbo ali sodno poravnavo, pa je zavezanec ne želi (ali more) prostovoljno poravnati, je potrebno vložiti predlog za izvršbo preživnine.

Predlog za izvršbo preživnine bo v vašem imenu vložil odvetnik za izvršbo. Ob tem vam bo pomagal pridobiti tudi dokumentacijo potrebno za pridobitev vsaj delnega plačila iz preživninskega sklada Republike Slovenije, v kolikor boste to želeli. Preživnina se lahko izterja v izvršilnem postopku, po pravilih izvršilnega prava. Preživnina se lahko delno odstopi v izterjavo državi v zameno za nadomestilo preživnine preko preživninskega sklada.

Vsekakor pa bo potrebno sprejeti odločitev glede izvršilnih sredstev, ki morajo biti predlagani v predlogu za izvršbo. Tudi pri tem vam bo pomagal odvetnik za izvršbe, ki vam bo pomagal tudi na način, da vas bo opozoril na pravico zahtevati zavarovanje preživnine tudi za eno leto vnaprej, kar je posebna ugodnost, ki jo lahko izkoristite le v primeru izvršbe za preživnino. Preživnina kot denarna obveznost je lahko izterjana na različne načine oz. preko različnih izvršilnih sredstev.

Druga posebnost izvršbe za preživnino pa je tudi v tem, da se lahko v okviru izvršbe za preživnino oz. izterjave dolga - preživnine, poseže na večji del dolžnikove plače oz. dobroimetja na osebnem računu. Preživnina je torej v izvršbi priviligirana denarna terjatev s posebnimi "ugodnostmi".

V kolikor bi bilo ogroženo plačilo preživnine kljub tem možnostim pa je mogoče poleg izvršbe za preživnino mogoče razmisliti tudi o vprašanju kazenske ovadbe zaradi neplačevanja preživnine, v kolikor so za to izpolnjeni vsi zakonski pogoji. Preživnina oz. njeno plačevanje je tudi kazenskopravno zaščitena dobrina.

O izvršbi si lahko preberete tudi na naši posebni spletni strani izvršba prav tako o preživninahoz. družinskem pravu.


Blog zapisi so načelna mnenja in ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta, stališča ali napotka. To je odvisno od vsakih posameznih okoliščin in dejstev. Najavite se pri odvetniku - kontakt
Nazaj na seznam