Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Odgovornost za prometno nesrečo

V zvezi z udeležbo ali povzročitvijo prometne nesreče se pogosto srečamo s pravnimi izrazi kot so odškodnina, kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, prekršek, soprispevek.

Odškodnina pomeni denarni znesek, ki naj bi oškodovancu kar se da približno povrnil oziroma omilil tegobe, ki jih je imel zaradi prometne nesreče. Odškodnina je lahko premoženjske narave, npr. zaradi izgubljenega dobička oz. dohodka (izpad plače) ali v obliki stroškov, ki so nastali zaradi škodnega dogodka (npr. posebna zdravila, zdravstveni pripomočki, ipd).

Kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti je predmet obravnave takrat, kadra gre za hujšo telesno poškodbo, ki nastane zaradi kršitve cestnoprometnih pravil. Gre za malomarnostno kaznivo dejanje, kar pomeni, da je dovolj, da se je storilec mogel in moral zavedati, da bo prepovedana posledica (t.j. huda telesna poškodba) nastala zaradi njegove kršitve ali opustitve spoštovanja cestnoprometnih pravil in standardov varne vožnje. V kolikor dejanje presega malomarnostni standard, bi šlo pod določenimi pogoji lahko tudi za kaznivo dejanje objestne vožnje. V okviru kazenksega postopka lahko oškodovanec poda svoj premoženjskopravni zahtevek iz naslova premoženjske in nepremoženjske škode. Oškodovanec bo redoma zaslišan kot obremenilna priča v postopku.

Obravnava prekrška pomeni, da je bila kršitev cestnoprometnih predpisov podana, vendar običajno ni prišlo do hujših posledic. Odgovornost za prekršek in odgovornost za kazniva dejanja se načeloma izključujejo. Tekom prekrškovnega postopka bo zaslišan tudi oškodovanec, kot obremenilna priča.

Soprispevek je termin, ki se pogosteje uporablja v odškodninskem pravu, kot v kazenskem, govori pa o tem, da je tudi oškodovanec prispeval k prepovedani posledici in sicer s svojim ravnanjem ali opustitvijo skrbnosti.

V kolikor vas torej skrbi odgovornost za prekršek, je potrebno, da se čimprej posvetujete z odvetnikom, ki vas bo v primeru da ste oškodovanec opozoril na vaše pravice iz naslova uveljavljanja oškodnine. V kolikor pa ste bili v prometni nesreči povzročitelj oz. odgovorna oseba, ki je kriva (t.j. odgovorna) za prepovedano posledico, lahko odvetnik poskrbi za vaše ustrezno pravno zastopanje v postopkih in predložitev morebitnih olajševalnih okoliščin ali predstavitvijo alternativnih hipotez.

Glejte tudi podstrani Pravična odškodnina in Oškodninsko pravo.

Blog zapisi so načelna mnenja in ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta, stališča ali napotka. To je odvisno od vsakih posameznih okoliščin in dejstev. Najavite se pri odvetniku - kontakt


Nazaj na seznam