Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Izvršba zaradi neplačanih obresti

V primeru posojil ali naslov drugih terjatev, dolžnik po datumu, ki je dogovorjen (izrecno ali molče) za vračilo ali plačilo denarja, dolguje tudi zamudne obresti ali pogodbene obresti. Za omenjeno dolžnik jamči tudi če plača glavnico, pa upnik ne naredi ničesar. Dolžnik torej dolguje obresti, ki jih je upnik upravičen preko izvršbe terjati.

Predlog za izvršbo je tako mogoče vložiti tudi za izterjavo obresti. Izvršba se tako vodi za obresti, pri čemer pa se je za detajle smiselno pogovoriti tudi z odvetnikom za izvršbo.

V zvezi z obrestmi je običajno potrebno narediti detajlen izračun zamudnih obresti za izvršilni postopek. Odvetnik za izvršbo vam lahko tak izračun naredi tudi namesto vas, če ima seveda vse ptorebne podatke za izvršbo.

Izvršba za zamudne obresti je lahko bodisi izvršilni postopek na podlagi verodostojne listine, če upnik nima nobenega izvršilnega naslova (torej sodbe, sodne poravnave, izvršljivega notarskega zapisa). V tem primeru, je potrebno izdelati izračun zamudnih obresti kot verodostojno listino.

V kolikor ima upnik sodbo, sodno poravnavo ali izvršljiv notarski zapis, pa je mogoče vložiti izvršbo na podlagi izvršilnega naslova. Tudi v tem primeru je sicer smiselno (ne pa nujno) izdelati izračun zamudnih obresti.

Odvetnik za izvršbo bo seveda v vsakem primeru preveril, ali je listina, ki jo je predložil upnik, dejansko verodostojna listina ali izvršilni naslov ali nič od tega.

Vsekakor pa je smiselno zavarovati svoje pravne koristi v povezavi z izterjavo zamudnih in pogodbenih obresti čimprej, saj drugače lahko nastopi tudi zastaranje.

Za dodatne informacije o izvršbi glejte tudi našo spletno stranIzvršba in zavarovanje ali se posvetujte z odvetnikom

Blog zapisi so načelna mnenja in ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta, stališča ali napotka. To je odvisno od vsakih posameznih okoliščin in dejstev. Najavite se pri odvetniku - kontakt

Glej tudi:
Gospodarska izvršba in spori glede izterjave
Pogodbe - izpodbijanje in izterjava
Zavarovanje plačil in izvršba
Pogodbe
Davčna izvršba
Izvršba - predlog za izterjavo
Izvršba - preživnina
Izvršba - verodostojna listina in izterjava
Prisilna poravnava
Pritožba - Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP)
Ustavna pritožba
Ustavnost in zakonitost
Blog - Kaj se zgodi, če dolžnik ugovarja
Blog - ali se lahko terja preživnina za nazaj
Blog - Kaj je pošteno, pravično in dokazljivo
Blog - gospodarska izvršba
Blog - Ali reklamacija vpliva na izterjavo in izvršbo
Blog - zavarovanje kredita, a v korist koga
Blog - Izterjava dolga oziroma terjatve, ki ga dolžnik zavrača in zanika
Blog - Odgovornost za zapustnikove dolgove
Blog - Izterjava dolga oziroma posojila od posameznika fizične osebe
Blog - izterjava dolga, bolje pozno kot nikoli
Blog - 8 stvari, ki jih morate vedeti, če vam prijatelj ali dolžnik ne vrne posojila
Blog - izvršba zaradi neplačanih obresti
Blog - Izterjava preživnine v izvršbi
Blog - Izterjava danega posojila
Blog - Posebnosti gospodarskega posojila
Blog - Kaj moram narediti za izbris hipotekeNazaj na seznam