Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Dedni dogovor med dediči

Ko premine zapustnik, lahko dediči na zapuščinski obravnavi sklenejo dedni dogovor v zvezi z vprašanji neposredno povezanimi z dedovanjem, kar predstavlja posebno obliko sodne poravnave.

Dedni dogovor je dopusten med dediči (zakonitimi, oporočnimi) in drugimi osebami v zvezi z oporočnimi naklonitvami (volilojemniki).

Dedni dogovor je lahko tudi izvensodni, s katerim se stranke (običajno dediči, ni pa nujno) dogovorijo o načinu razdelitve dediščine.

Smiselno je, da dedni dogovor sestavi odvetnik za dedovanje, saj lahko le tako stranke verjamejo v to, da bo dedni dogovor tudi veljaven in izrvšljiv. Odvetnik za dedovanje bo tudi pojasnil vsa morebitna vprašanja v zvezi z dednim dogovorom, kakor tudi pregleda morebiti že sestavljen dedni dogovor in opozoril na tveganja in posledice takšnega dednega dogovora.

Dedni dogovor je učinkovito sredstvo za mirno rešitev sporov v pravi ali nepravi obliki. Pogosto se namreč zgodi, da bi dediči želeli dediščino razdeliti v naravi namesto po solastniških deležih in se tako izogniti morebitnim kasnejšim dogovorom, stroškom ali v primeru spora celo sodnim postopkom v zvezi z delitvijo solastnine. Dedni dogovor omenjeno omogoča, v kolikor je njegova oblika in vsebina prava.

Dedni dogovor sklenjen pred zapuščinskem sodiščem ima naravo sodne poravnave, zaradi česar je neposredno izvršljiv in ga tudi (razen izjemoma s tožbo na razveljavitev sodne poravnave) ni mogoče razveljaviti, razen iz razlogov, da je katera izmed strank bila prisiljena ali ni bila (objektivno) sposobna odločiti o svojih koristih in premoženju. Omenjena izjema (tožba na razveljavitev sodne poravnave) pa je praktično zapletena, saj je standard dokazov visok.

Dedni dogovor torej zagotavlja izjemno visoko stopnjo pravne varnosti v primerjavi z morebitnimi ustnimi dogovori med dediči, ki si pogosto premislijo glede tega, kaj si želijo v naravi in kaj ne.

Vsekakor je smiselno, da se posvetujete z odvetnikom za dedovanje v zvezi z vprašanji dednega dogovora in vprašanjem glede tega, ali je dedni dogovor možen, smiselen in morebiti tudi davčno učinkovit glede na namen in želje, ki jih imajo stranke.


Blog zapisi so načelna mnenja in ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta, stališča ali napotka. To je odvisno od vsakih posameznih okoliščin in dejstev. Najavite se pri odvetniku - kontaktGlejte tudi:
Dedovanje, zapuščine, oporoke, izročilne pogodbe in dosmrtno
Dednopravne pogodbe - izročilna, preužitek, dosmrtno preživljanje, darilo za primer smrti
Uveljavljanje nujnega dednega deleža
Zdravstveno pooblastilo in oporoka
Sklep o dedovanju
Zapuščina in zapuščinski postopek
Pogodba o preužitku in darilna pogodba
Smrtovnica in oklic dedičem
Ločitev in izločitev zapuščine
Izpodbijanje oporoke in dedna nevrednost
Ustanova - fundacija
Blog - Dedovanje, zapuščina, virbanje
Blog - Dedni dogovor med dediči
Blog - Darilna pogodba za nepremičnine
Blog - Pisna oporoka pred pričami
Blog - nujni dedni delež in nujni dedič
Blog - odgovornost za zapustnikove dolgove
Blog - Obdavčitev dedovanja
Blog - Ločitev zapuščine - komentarNazaj na seznam