Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Deljeno skrbništvo, skupno skrbništvo in posamezno skrbništvo

Družinsko pravo ureja tudi razmerja otrok do staršev in staršev do otrok v primeru, da se starša sporečeta, ločitta, razvežeta, ali da razpade zunajzakonska zveza.

V tem primeru je potrebno skladno s koristjo otrok, skladno z Zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ter Evropsko konvencijo o pravicah otroka (otrokovih pravicah) določiti skrbnika oziroma tistega od staršev (običajno, lahko pa tudi tretjo osebo, zaupanja vredno), ki bo v luči državnih organov in zakona skrbela na dnevni ravni za koristi otroka.

V zvezi z vprašanji skrbništva se torej srečujemo z deljenim skrbništvom, skupnim skrbništvom, posameznim skrbništvom ter vprašanji strikov z otrokom.

Deljeno skrbništvo pomeni, da je otrok zaupan obema, pri čemer pa se starša v skrbi izmenjujeta glede na časovni dinamiko. Pomeni, da oba starša skrbita za otroka, vendar je tisti, pri katerem je trenutno otrok, tudi skrbnik.

Skupno skrbništvo je deljenemu skrbništvu podobno, razlika je le v tem, da imata starša ves čas oba skrbništvo in pravice ter dolžnosti vezane na le to.

Deljeno in skupno skrbništvo lahko deluje le v primeru, da sta starša zmožna v korist otrok skupaj skrbeti za otroka, ne glede na dejstvo, da je njuna zveza razpadla, da si je eden ali sta si oba dobila nove partnerje in živela novo življenje. V kolikor obstajajo namreč konflikti med staršema, bo težava hitro prerasla v družinski spor.

Posamezno skrbništvo oziroma dodeljeno skrbništvo z določenimi striki je v praksi odvetnika za družinsko pravo običaj. Omenjeno pomeni, da je eden izmed staršev določen za skrbnika, drugi pa ima pravico do stikov z otrokom. Pomembno je, da so stiki z otrokom določeni kar se da praktično, a hkrati tudi dovolj konkretno, da lahko v primeru spora državni organi ali sodišče presodi, če so bile obveznosti kršene in stik onemogočen neupravičeno.

V primeru posameznega skrbništva je pomembno tudi vprašanje preživnine. Preživnina namreč mora biti določena, saj je v tem primeru v koristi otroka. Tako kot so tudi stiki v koristi otroka, saj ima otrok pravico do obeh staršev, ki mu jo drugi starš (skrbnik) nikakor ne sme onemogočati.

Blog zapisi so načelna mnenja in ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta, stališča ali napotka. To je odvisno od vsakih posameznih okoliščin in dejstev. Najavite se pri odvetniku - kontakt

Glej tudi:
Preživnina
Družinsko pravo in družinska razmerja
Blog - zastaranje preživnine
Blog - določitev preživnine za zakonca
Blog - znižanje ali zvišanje preživnine

Nazaj na seznam