Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Nujni dedni delež - nujni dedič

Vsak dedič še ni nujni dedič in s tem še ne upravičen do nujnega dednega deleža. Dediči so povezani z dedovanjem, kar pomeni univerzalno pravno nasledstvo zapustnikovih pravic in obveznosti na dediče kot pridobitelje oziroma vstopnike v te pravice in dolžnosti. Dedič je torej vstopil v "čevlje" zapustnika.

Dedno pravo pozna zakonito dedovanje in oporočno (testamentno) dedovanje. Zakonito deodovanje nastopi v primeru, da zapustnik ni naredil oporoke ali testamenta. Oporočno dedovanje pa nastopi v primeru, ko je zapustnik naredil pisno, ustno, sodno, odvetniško, notarsko, mednarodno ali kakšno drugo oporoko. Veljavna oporoka torej prepreči zakonito dedovanje.

To, da oporoka prepreči zakonito dedovanje, oziroma, da zapustnik sam določi naslednika njegovega premoženja, pa ni brez zakonskih omejitev. Tako Zakon o dedovanju omejuje zapustnika v delu, kjer bi zakoniti dediči želeli nujni dedni delež. Nujni dedni delež je torej dednopravni institut, ki omeji oporočno voljo zapustnika, v kolikor jo le ta ne spoštuje v oporoki.

Za takšno pravico do nujnega dednega deleža pridejo v poštev le ožji potomci, torej tisti v ožjem dednem redu. Dedni redi se delijo glede na skupnega prednika oz. po parentelah. Dedni red, ki je bolj oddaljen od zapustnika do nujnega dednega deleža ni upravičen, posledično dediči tistega dednega reda te pravice ne morejo uveljavljati kot nujni dedič.

Prav tako ta nujni delež ni enak (zakonitemu) deležu, ki bi ga dedič dobil, če bi šlo za zakonito dedovanje, ampak gre zgolj za polovico takšnega dednega deleža. Ob tem pa je potrebno vračunati in upoštevati tudi druge predhodne naklonitve (darila) že za časa smrti zapustnika oz. naklonitve v oporoki. Govora je o vračunu v dedni delež zaradi izračuna nujnega dednega deleža.

Takšen izračun vštevanja daril in nujnega dednega deleža gre lahko v škodo ali v dobro nujnega dediča. Izjema od nujnega dednega deleža in instituta nujnega dediča, je le v primeru dedne nevrednosti.

Lahko na podlagi izračunov pride tudi do sitaucije, da morajo drugi dediči ali potomci vrniti nujnemu dediču del darila, ki so ga prejeli pred uvedbo dedovanja. Odvetnik za dedovanje bo vse to za vas preveril in vam podal presojo uspešnosti in utemeljenosti vaše pravice do nujnega dednega deleža oz. tega, da postanete nujni dedič.

Blog zapisi so načelna mnenja in ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta, stališča ali napotka. To je odvisno od vsakih posameznih okoliščin in dejstev. Najavite se pri odvetniku - kontakt

Glejte tudi:
Dedovanje, zapuščine, oporoke, izročilne pogodbe in dosmrtno
Dednopravne pogodbe - izročilna, preužitek, dosmrtno preživljanje, darilo za primer smrti
Uveljavljanje nujnega dednega deleža
Zdravstveno pooblastilo in oporoka
Sklep o dedovanju
Zapuščina in zapuščinski postopek
Pogodba o preužitku in darilna pogodba
Smrtovnica in oklic dedičem
Ločitev in izločitev zapuščine
Izpodbijanje oporoke in dedna nevrednost
Ustanova - fundacija
Blog - Dedovanje, zapuščina, virbanje
Blog - Dedni dogovor med dediči
Blog - Darilna pogodba za nepremičnine
Blog - Pisna oporoka pred pričami
Blog - nujni dedni delež in nujni dedič
Blog - odgovornost za zapustnikove dolgove
Blog - Obdavčitev dedovanja
Blog - Ločitev zapuščine - komentarNazaj na seznam