Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Najpogostejša vprašanja v povezavi z ločitvijo (razvezo zakonske zveze)

V zvezi z ločitvijo (razvezo zakonske zveze) smo pripravili za vas nekaj odgovorov na najpogostejša vprašanja povezana z ločitvijo (razvezo) zakonske zveze.

Kakšne oblike ločitve (razveze zakonske zveze) poznamo?

Poznamo sporazumne ločitve (razveze zakonske zveze) s predlogom in pa postopke s tožbo.

Ali potrebujem za ločitev (razvezo zakonske zveze) kakšen poseben razlog (nezvestoba, odtujenost, ipd)?

Formalno je zadostni razlog za sprožitev postopka ločitve (razveze zakonske zveze) nezdružljivost osebnosti.

Dejansko pa je sodna praksa to relativizirala na način, da v kolikor tožnik (torej tisti, ki s tožbo zahteva ločitev oziroma razvezo zakonske zveze) vloži tožbo in s tem izkaže, da ne želi biti poročen, je s tem izpolnjeno pogojem zakonodaje.

Dokazovanje nezvestobe ali drugega razloga torej ni potrebno, saj je Slovenija sprejela nekrivdno načelo glede ločitve (razveze). Omenjeno pa ni tako v vseh državah sveta!!

Poročen sem s tujcem/tujko. Zaradi spora se je odselil/a. Ali moram vložiti tožbo na razvezo v Sloveniji ali v tujini?

Odgovor na to vprašanje je odvisen od pravil mednarodnega zasebnega prava in mednarodnega zasebnega postopka.

Splošno pravilo pa načeloma je, da lahko slovenska državljanka oziroma slovenski državljan, ki ima v Sloveniji stalno prebivališče, vloži tožbo za razvezo v Sloveniji. Za podrobnosti se posvetujte z odvetnikom.

Četudi tožbo vložitev v Sloveniji, bi lahko prišlo do zapletov z vročanjem, kar praktično pomeni malce dražji postopek in malce dolgotrajnejši postopek zaradi vročanja v tujino in postavitvijo zastopnika za vročanje pisanj ali začasnega zastopnika.

Ločite oziroma razvežete lahko zakonsko zvezo torej kljub odselitvi, bo pa s strani odvetnika potrebno nekaj več dela in z vaše strani nekaj več stroškov.

Ali je za razvezo zakonske zveze oziroma ločitev potrebno plačati sodno takso?

Da, sodna taksa je del formalnih predpostavk začetka postopka. Odvetnik za družinsko pravo vam bo po vložitvi tožbe in ko mu (odvetniku) bo vročen plačilni nalog sodišča, le tega posredoval za plačilo. Sodne takse za razvezo zakonske zveze oziroma ločitev so fiksne in niso pretirano visoke. V kolikor bi plačilo sodne takse kljub temu ogrožalo vaše preživetje (ali pa ste prejemniki denarno socialne pomoči) lahko zaprosite za oprostitev plačila sodnih taks. Za obrazec prosite odvetnika ali ga najdite na naši spletni strani ali spletni strani sodišča.

Na dan 7.12.2015 je bila ta taksa 72 EUR za celotni postopek na prvi stopnji (t.j. brez pritožbe). Taksa za pritožbo pa 36 EUR za posamezno pritožbo.

Ali je mogoče opraviti ločitev oziroma razvezo zakonske zveze dopisno, brez da bi prišel na sodišče?

Izjemoma je to mogoče, če:
- tožena stranka v postopku s tožbo ne zahteva obravnave, niti aktivno ne oporeka tožbi;
- če zakonca nimata (mladoletnih) skupnih otrok;
- če zakonca nimata (skupnega) premoženja ali sta omenjeno že uredila;
- če oba s tem soglašata, sodišče pa ne najde prepričljivih razlogov, da bi bilo to v nasprotju s koristmi ene ali obeh strank ali interesi otrok ali javnemu interesu.

Redoma pa je potrebno opraviti glavno obravnavo oziroma vsaj en narok za glavno obravnavo na družinskem sodišču, kjer mora biti prisoten vsaj tožnik.

Kako poteka postopek ločitve oziroma razveze zakonske zveze s tožbo?

Postopek se začne s pripravo tožbe. Tožnik sam ali preko svojega odvetnika pripravi tožbo, kjer navede na podlagi zakona in sodne prakse potrebne podatke (v primeru odsotnosti otrok in premoženja predvsem rojstne datume obeh, datum in kraj sklenitve zakonske zveze). Tožbo se vloži pri Okrožnem sodišču.

Sodišče po prejemu tožbe preizkusi tožbo in preveri, ali so v njej vse formalne sestavine (ne preverja pa še vsebine). Tožniku ali njegovemu odvetniku pošlje plačilni nalog za plačilo sodne takse (ali pa začne s postopkom ugotavljanja o upravičenosti do oprostitve plačila sodne takse).

Ko je taksa plačana ali tožnik le te oproščen, sodišče preveri pri pristojnem Centru za socialno delo (CSD) kakšno je njihovo mnenje oziroma če so kakšne okoliščine, ki preprečujejo poenostavljen postopek.

V kolikor je podano mnenje ali pa ko zakonca zaključita mediacijo pred CSD, se postopek nadaljuje z vročitvijo tožbe toženi stranki (kar opravi sodišče). V kolikor imata zakonca otroke, mora tožnik priti na pogovor pred CSD (drugače se lahko šteje, da umika tožbo), tožencu pa ni potrebno.

Če imata zakonca mladoletne otroke, se opravi še mediacija, ki pa za stranke ni obvezna.

Ko je tožba vročena, lahko tožena stranka v roku 30 (navadnih - koledarskih) dni odgovori na tožbo. V kolikor ne odgovori, pa ni posebnih okoliščin (mladoletni otroci), lahko sodišče o zadevi odloči zunaj naroka. V kolikor odgovori, pa običajno (ko zadeva pride na vrsto) razpiše obravnavo in povabi obe stranki, da se jo udeležita, kjer lahko izpovesta kaj si o tožbi oziroma odgovoru mislita. Sodnik in zraven njega zapisnikar sedita na "podiju", tožnik na sodnikovi levi, toženec na sodnikovi desni. Tisti, ki se zaslišuje je običajno pred sodnikom, za "govorniškim odrom", med tožencem in tožnikom.

V kolikor tožnik vztraja (in ni mladoletnih otrok), sodišče obravnavo zaključi, nato pa kasneje s pisno sodbo, ki jo pošlje po pošti, pošlje sodbo, s katero razveže zakonsko zvezo in s tem sta zakonca ločena.

Omenjeni opis je seveda zgolj ilustrativni primer, ki se lahko zaplete ali poenostavi, odvisno od podanih okoliščin, o čemer vas bo obvestil vaš odvetnik sproti.

Blog zapisi so načelna mnenja in ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta, stališča ali napotka. To je odvisno od vsakih posameznih okoliščin in dejstev. Najavite se pri odvetniku - kontakt


Glej tudi:
Preživnina
Družinsko pravo in družinska razmerja
Blog - zastaranje preživnine
Blog - določitev preživnine za zakonca
Blog - znižanje ali zvišanje preživnine

Nazaj na seznam