Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Najpogostejša vprašanja v zvezi z odškodninami

V zvezi z odškodninami oziroma uveljavljanjem odškodninskih zahtevkov smo za vas pripravili nekaj najpogostejših vprašanj s tega področja.

Kaj je odškodnina?

Odškodnina je termin za finančno (torej v denarju) zadoščenje za nek škodni dogodek (nesreča, nezgoda, ipd).

Kaj je odškodninski zahtevek?

Odškodninski zahtevek je zahtevek odvetnika za odškodnine, ki ga pripravi in posreduje odškodninskemu zavezancu.

Kdo je odškodninski upravičenec in kdo zavezanec?

Upravičenec za odškodnino je redoma tisti, ki se je poškodoval (torej oškodovanec). Le izjemoma je upravičenec za odškodnino njegov družinski član.

Seveda pa lahko oškodovanec kot upravičenca za izplačilo določi tudi koga tretjega, vendar je to njegovo razpolaganje, ne pa stvar odškodninskega prava.

Kaj je izvensodni postopek? Kaj je poravnava? Kaj je odškodniska tožba?

Izvensodni postopek je postopek, ki teče preden se začne (ali vzporedno) sodni postopek za uveljavitev neke pravice (npr. plačila zaradi odškodnine).

Poravnava pomeni dogovor med strankama o višini obveznosti, ki jo mora ena stranka izpolniti drugi (in/ali obratno).

V odškodninskem pravu govorimo o poravnavi, kot se odškodninski upravičenec (redoma: oškodovanec) in zavezanec (redoma povzročitelj ali njegova zavarovalnica) dogovorita za plačilo določene vsote denarja.

Kakšne vrste odškodnin poznamo?

Glede izplačil odškodnin poznamo izplačilo v enkratnem denarnem znesku, povračilo materialne škode (npr. popravilo vozila, nakup novega) ali denarno rento.

Najpogostejša oblika pa je seveda enkratni denarni znesek.

Denarna renta se pogosteje uveljavlja takrat, kadar je ogroženo preživljanje družinskega člana ali oškodovanca samega, zaradi škode (običajno za hujše, dolgotrajnejše - življenske - posledice).

Blog zapisi so načelna mnenja in ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta, stališča ali napotka. To je odvisno od vsakih posameznih okoliščin in dejstev. Najavite se pri odvetniku - kontakt


Glejte tudi:
Odškodnine, poravnave in zavarovalnine
Pravične odškodnine za prometne nesreče ali delovne nezgode
Blog - Odškodnina po prometni nesreči
Blog - Lahka prometna nesreča in odškodnina
Blog - Ugriznil me je pes, sem upravičen do odškodnine?
Blog - Odškodnina - padec na ledeni površini
Blog - Odgovornost za prometno nesrečo
Blog - Prometna nesreča, ki jo je povzročilo neznano vozilo

Nazaj na seznam