Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Razdelitev solastnine - vzpostavitev etažne lastnine, izplačilo solastniškega deleža

Pogosto opažamo, da se stranke ne uspejo same dogovoriti o razdelitvi solastnine. Takšna situacija lahko nastane zaradi delitve premoženja (npr. med zakoncema), pogodbeno (npr. nakup deležev) ali pa zaradi dedovanja (npr. več dedičev in posledično deljenje deležev), kakor tudi v drugih primerih (npr. pod določenimi pogoji vlaganj v nepremičnino).

Solastnina je pravni pojem, ki pomeni, da ima več oseb (pravnih ali fizičnih) na isti stvari nek alikvoten delež (ali procent) lastništva. Torej več oseb je lastnikov posamezne stvari. V naravi stvari je, da takšna situacija nekaterim bolj ustreza, drugim pa manj - na pravu, sodišču in odvetniku pa je, da nezadovoljni stranki nudijo pravno oporo za razrešitev sitaucije.

Ker se pogosto (običajno) zgodi, da eden od solastnikov uživa to stvar, drugi pa od tega nima nič razen stroškov, se pojavi hitro spor med solastniki.

V primeru spora med solastniki, je potrebno preveriti, če obstaja skupni interes za razdelitev solastnine - v tem primeru odvetnik za stvarno pravo sestavi pogodbo. V primeru, da skupnega interesa za razdelitev solastnine ni (takšnih je večino primerov) pa je potrebna sodna delitev solastnine, kar ima za posledico bodisi vzpostavitev etažne lastnine, bodisi izplačilo solastniškega deleža, bodisi kombinacijo obojega.

Pogoji, pod katerimi sodišče odloči med enim in drugim ali tretjim načinom so zapleteni, v osnovi pa odvisni od tega, ali se da stvar (običajno nepremičnino) fizično deliti na več samostojnih delov (ki lahko delujejo navzven kot celota - npr. stanovanje v večstanovanjski hiši) ali pa to ni možno brez večjih posegov in stroškov. V tem primeru je potrebno presoditi, ali bo nekdo izplačal drugega, ali pa se stvar (nepremičnina) v celoti proda in kupnina razdeli.

Razdelitev solastnine je torej način, da svoj solastniški delež unovčite in pridobite denar namesto deleža na stvari (nepremičnini), ki vam kot tak ne koristi. Sočasno je lahko to tudi način, da po ceni sodnega cenilca izplačate preostale solastnike (npr. da obstaja zgolj spor o višini oz. vrednosti deležev).

Vse to vam lahko pomaga odvetnik za stvarno pravo, zato ga kontaktirajte in se dogovorite za sestanek v pisarni.

Blog zapisi so načelna mnenja in ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta, stališča ali napotka. To je odvisno od vsakih posameznih okoliščin in dejstev. Najavite se pri odvetniku - kontakt

Glej tudi:
Sodna delitev solastnine - nepremičnine
Sodna ureditev meje
Pravo nepremičnin in premičnin - Stvarno pravo
Zemljiška knjiga in urejanje stanja v zemljiški knjigi
Dodatno: Pravo nepremičnin - Motenje posesti - varstvo
Služnost in nujna pot
Legalizacija črne gradnje

Nazaj na seznam