Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Izterjava dolga - bolje pozno kot nikoli, a bolje hitro kot pozno

Pri izterjavi dolga velja nepisano pravilo - bolje pozno kot nikoli. Temu bi vsekakor bilo potrebno dodati bolje hitro kot pa pozno. Stare dolgove je ne samo težko dokazovati, tudi dolžniki imajo navadno manj premoženja (redkeje več) in tudi možnosti uspeha drugih ukrepov je navadno precej manjša.

Kazenska ovadba


Ena izmed opcija pritiska oziroma sodne prisile izterjave je tudi kazenska ovadba. Ta bo zagotovo uspešnejša, če bo vložena kmalu, ne pa čez nekaj let. Izjeme potrjujejo pravilo.

Izvršba


Izvršbo se načeloma sicer lahko vloži kadarkoli, a mlajši kot je dolg, lažje ga je definirati in lažje izterjati. 

Preračunavanje fiktivnih obresti, ki nikoli ne bodo plačane je prepričevanje samega sebe z lažnimi upi. Tudi sicer je bolje vedeti takoj ali je dolg "kaj vreden" ali ne. Nekaj osnovnih informacij lahko pridobi odvetnik še pred izterjavo, nekaj šele kasneje - pozanimajte se pravočasno.

Podatki, listine, informacije


Dolžniki, tako kot vsi, se lahko preselijo v drug kraj ali pa celo državo, kar bistveno oteži postopke, še posebej, če imate samo ime in priimek. Listine se lahko uničijo ali izgubijo, informacije lahko začnejo bledeti tudi v spominu.

Kaj narediti če dolžniku ni nič vzeti?


Če dolžniki navidez ni nič vzeti se je verjetno vprašati ali ste za to vedeli že takoj ali ne. Tako bi se lahko presojala kakšna kazenska odgovornost, če so podani vsi pogoji. Lahko obstaja kakšno nerazdeljeno skupno premoženje ali pa kakšno izpodbojno ali nično dejanje. Dolžnik sicer lahko kaj tudi podeduje, a običajno je glede dediščine več obljub kot pa pravega poplačila...

Razmišljanja pripravil: Odvetnik dr. Franci Ježek

Blog zapisi so načelna mnenja in ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta, stališča ali napotka. To je odvisno od vsakih posameznih okoliščin in dejstev. Najavite se pri odvetniku - kontakt

Glej tudi:
Gospodarska izvršba in spori glede izterjave
Pogodbe - izpodbijanje in izterjava
Zavarovanje plačil in izvršba
Pogodbe
Davčna izvršba
Izvršba - predlog za izterjavo
Izvršba - preživnina
Izvršba - verodostojna listina in izterjava
Prisilna poravnava
Pritožba - Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP)
Ustavna pritožba
Ustavnost in zakonitost
Blog - Kaj se zgodi, če dolžnik ugovarja
Blog - ali se lahko terja preživnina za nazaj
Blog - Kaj je pošteno, pravično in dokazljivo
Blog - gospodarska izvršba
Blog - Ali reklamacija vpliva na izterjavo in izvršbo
Blog - zavarovanje kredita, a v korist koga
Blog - Izterjava dolga oziroma terjatve, ki ga dolžnik zavrača in zanika
Blog - Odgovornost za zapustnikove dolgove
Blog - Izterjava dolga oziroma posojila od posameznika fizične osebe
Blog - izterjava dolga, bolje pozno kot nikoli
Blog - 8 stvari, ki jih morate vedeti, če vam prijatelj ali dolžnik ne vrne posojila
Blog - izvršba zaradi neplačanih obresti
Blog - Izterjava preživnine v izvršbi
Blog - Izterjava danega posojila
Blog - Posebnosti gospodarskega posojila
Blog - Kaj moram narediti za izbris hipotekeNazaj na seznam