Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Odstranitev škodne nevarnosti

Včasih nam ali drugim ali več osebam preti neka nevarnost, da bo nastala škoda, a hkrati morebiti za to ni pristojna država (inšpekcijske službe), ampak kvečjemu sodišče.

Škoda mora biti realna, nevarnost pa vsaj deloma konkretizirana in usmerjena v enega ali več oseb. 

Temelj je odvrnitev nevarnost. 

Konkretni primer bi bilo onesnaženje vira vode, za katere ni pristojen inšpektorat. Drug primer so emisije smradu, prahu, hrupa, ki izvira iz ene parcele in moti bivanje in uživanje druge parcele. Tretji primer je napol polomljeno drevo, ki ogroža mimoidoče, ki imajo svojo ustaljeno pešpot, ki pa ni javna pot.

Vse to so primeri, ki terjajo zdravorazumsko ukrepanje. V kolikor tega ni in tudi inšpekcijske službe niso pristojne, je potrebno poseči po drugih vzvodih.

Eden izmed teh je vprašanje kazenske odgovornosti - morebiti je izpolnjen pogoj iz povzročitev splošne nevarnosti? Drug primer pa je tožbeni zahtevek (t.im. popularna tožba) za ostranitev škodne nevarnosti, ki se jo vloži pred sodiščem, zoper povzročiteljla oziroma tistega, ki naj škodno nevarnost odstrani ali bolje obvladuje.

Četudi bi si želeli takšnih primerov čim manj, pa jih je kar nekaj. Prav za vsakega je potrebno pregledati ali so izpolnjeni vsi zakonski pogoji ter ali lahko takšne izpolnitev pogojev tudi ustrezno dokažemo. Dokazovanje je včasih težavno, a z izkušenim odvetnikom gre običajno lažje.

Pripravil: Odvetnik dr. Franci JežekBlog zapisi so načelna mnenja in ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta, stališča ali napotka. To je odvisno od vsakih posameznih okoliščin in dejstev. Najavite se pri odvetniku - 
kontaktNazaj na seznam