Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Izterjava dolga oziroma posojila od posameznika - fizične osebe

Zgodi se, da komu naredimo uslugo, posodimo denar ali prodamo stavr, pa nam ne plača ali vrne denarja takoj. Medtem ko so podjetja (pravne osebe) tega malce bolj vajena, pa je med posamezniki (fizičnimi osebami) malce več skepse in včasih tudi nekaj več dela.

Izterjava dolga od fizične osebe je podobna vsaki resni izterjavi. Najprej moramo preveriti, ali je izterjava sploh smiselna. Magične rešitve, ki jih ponujajo nekateri, namreč ne obstajajo. 

Potrebno je preveriti ali imamo vsak toliko podatkov, da lahko vložimo izvršbo. V kolikor jih nimamo, bo potrebno pridobiti podatke od drugje, kar opravijo odvetniki na podlagi pooblastila in vsak nekih okvirnih podatkov. V kolikor tudi teh ni, pa se navadno odvetniki dogovorimo za sodelovanje z detektivi, ki najdejo podatke o dolžnikih z drugimi metodami in ukrepi, skladno z Zakonom o detektivski dejavnosti.

Ne glede na omenjeno, pa je smiselno, da se izterjava vloži čimprej, saj so navadno sveži podatki bolj točni in izčrpni kot pa nekaj let stari podatki, ki že po spominu začnejo kopneti, pa še niso (običajno) več pravi.

Tudi če oseba morebiti trenutno nima večjega premoženja, pa to ne vpliva na to, da ga mogoče v prihodnosti ne bo imela. Stroški povezani z izterjavo so (v kolikor dolžnik ne ugovarja) relativno majhni in koristi (npr. prekinitev zastaranja) običajno odtehtajo stroške.

Ne glede na omenjeno, pa je pred vložitvijo izterjave smiseln posvet pri odvetniku, ki ima izkušnje z izterjavami, saj je to njegov posel, to lahko zakonito opravlja in ima za zavarovanje svoje odgovornosti tudi zavarovalno polico (v višini najmanj pol miljona eur za posamezni primer) in nadzorni organ (Odvetniška zbornice Slovenije).

Pripravil: Odvetnik dr. Franci Ježek

Blog zapisi so načelna mnenja in ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta, stališča ali napotka. To je odvisno od vsakih posameznih okoliščin in dejstev. Najavite se pri odvetniku -kontakt

Glej tudi:
Gospodarska izvršba in spori glede izterjave
Pogodbe - izpodbijanje in izterjava
Zavarovanje plačil in izvršba
Pogodbe
Davčna izvršba
Izvršba - predlog za izterjavo
Izvršba - preživnina
Izvršba - verodostojna listina in izterjava
Prisilna poravnava
Pritožba - Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP)
Ustavna pritožba
Ustavnost in zakonitost
Blog - Kaj se zgodi, če dolžnik ugovarja
Blog - ali se lahko terja preživnina za nazaj
Blog - Kaj je pošteno, pravično in dokazljivo
Blog - gospodarska izvršba
Blog - Ali reklamacija vpliva na izterjavo in izvršbo
Blog - zavarovanje kredita, a v korist koga
Blog - Izterjava dolga oziroma terjatve, ki ga dolžnik zavrača in zanika
Blog - Odgovornost za zapustnikove dolgove
Blog - Izterjava dolga oziroma posojila od posameznika fizične osebe
Blog - izterjava dolga, bolje pozno kot nikoli
Blog - 8 stvari, ki jih morate vedeti, če vam prijatelj ali dolžnik ne vrne posojila
Blog - izvršba zaradi neplačanih obresti
Blog - Izterjava preživnine v izvršbi
Blog - Izterjava danega posojila
Blog - Posebnosti gospodarskega posojila
Blog - Kaj moram narediti za izbris hipotekeNazaj na seznam