Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Odgovornost za zapustnikove dolgove

V primeru dedovanja po zapustniku, se deduje tako premoženje, kakor dolgovi. Temu splošnemu načelu rečemo univerzalno pravno nasledstvo, ki je laično razloženo, da dediči vstopijo v čevlje svojih prednikov.

V praksi je od tega načela kar nekaj omejitev, izjem, dodatnih pravil.

Vsekakor pa je pomembno opozoriti, da se dedujejo tudi zapustnikovi dolgovi. V kolikor je zapuščina v večini sestavljena samo z dolgovi, je torej smotrno razmisliti o smislu dedovanja.

Tako se je smiselno posvetovati že pred zapuščinsko razpravo, morebiti celo pred sestavo smrtovnice, o tem, kakšni so dolgovi, stroški in terjatve, ki morajo biti plačani iz zapuščine. Nadalje pa tudi, kakšne zahtevke, tožbe, ugovore in druga pravna sredstva lahko upniki naperijo zoper dediče.

Odgovornost dedičev sicer ni neomejena, vendar je to vezano na nekaj dodatnih pogojev iz Zakona o dedovanja, ki morajo biti izpolnjeni. Vsekakor je torej biti bolje informiran, kot pa brezglavo (zaradi časti ali kakih drugih častnih nagibov) sprejeti t.im. negativno dediščino in skušati plačati upnike, ki še pred pogrebom stojijo v dolgi vrsti za poplačilo. Neredko se namreč takšne (nesrečne) zgodbe končajo tudi z osebnim stečajem dedičev in morebiti še kakega družinskega člana zraven (partnerja, sinove/hčere, ipd).

Posvetujte se z odvetnikom, ki ima izkušnje s področja dedovanja. Pri dedovanju je namreč pogosto vpleteno veliko čustev, zato je smiselno vnesti tudi nekaj racionalnosti in razmisleka pravnega strokovnjaka.

Pripravil: Odvetnik dr. Franci Ježek

Blog zapisi so načelna mnenja in ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta, stališča ali napotka. To je odvisno od vsakih posameznih okoliščin in dejstev. Najavite se pri odvetniku -kontakt


Glejte tudi:
Dedovanje, zapuščine, oporoke, izročilne pogodbe in dosmrtno
Dednopravne pogodbe - izročilna, preužitek, dosmrtno preživljanje, darilo za primer smrti
Uveljavljanje nujnega dednega deleža
Zdravstveno pooblastilo in oporoka
Sklep o dedovanju
Zapuščina in zapuščinski postopek
Pogodba o preužitku in darilna pogodba
Smrtovnica in oklic dedičem
Ločitev in izločitev zapuščine
Izpodbijanje oporoke in dedna nevrednost
Ustanova - fundacija
Blog - Dedovanje, zapuščina, virbanje
Blog - Dedni dogovor med dediči
Blog - Darilna pogodba za nepremičnine
Blog - Pisna oporoka pred pričami
Blog - nujni dedni delež in nujni dedič
Blog - odgovornost za zapustnikove dolgove
Blog - Obdavčitev dedovanja
Blog - Ločitev zapuščine - komentarNazaj na seznam