Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Izterjava dolga oziroma terjatve, ki ga oziroma jo dolžnik zanika in zavrača

Izterjava dolga je lahko malce bolj zapletena, če dolžnik obstoj dolga, datum vrnitve ali dogovor o obrestih zanika. Takrat je potrebno razmisliti ne samo o izterjavi, ampak tudi o možnosti pravdanja.

Odvetnik vam lahko svetuje, ali je glede na okoliščine bolj smiselno poskusiti z izterjavo ali preiti neposredno na postopek s tožbo. Vsaka izmed stateških odločitev ima nekaj slabosti in prednosti, vsekakor pa je smiselno, da se z odvetnikom pogovorite o vseh okoliščinah, ki so vam znane glede vašega primera. Le tako vam bo lahko svetoval, kaj je najbolj smiselno.

Del odločanja so namreč tudi stroški ter čas, potreben za izvedbo dejanj. Del pa tudi vprašanje, kakšne listine so že na voljo in kakšne šele bodo. 

Ne glede na odločitev, pa terjatve/dolga kar takoj ni smiselno "odpisati", ampak se je smiselno pred tem vsaj posvetovati o možnostih. Ob tem nekateri na trgu ponujajo tudi "odkup" terjatev oziroma dolgov, čeprav v Sloveniji običajno tega ni, ampak se za bleščečimi reklamami skriva zgolj malce drugačna oblika izterjave, ki običajno stane veliko več od tiste pri odvetniku.

V kolikor torej dolžnik terjatev ne priznava, so možnosti odprte tudi za izterjavo, lahko tudi za tožbo, v določenih primerih tudi za kakšen kazenski pregon. Ne obupujte prezgodaj, najprej pridobite verodostojne informacije od odvetnika z izkušnjami.

Pripravil: Odvetnik dr. Franci Ježek

Blog zapisi so načelna mnenja in ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta, stališča ali napotka. To je odvisno od vsakih posameznih okoliščin in dejstev. Najavite se pri odvetniku -kontakt

Glej tudi:
Gospodarska izvršba in spori glede izterjave
Pogodbe - izpodbijanje in izterjava
Zavarovanje plačil in izvršba
Pogodbe
Davčna izvršba
Izvršba - predlog za izterjavo
Izvršba - preživnina
Izvršba - verodostojna listina in izterjava
Prisilna poravnava
Pritožba - Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP)
Ustavna pritožba
Ustavnost in zakonitost
Blog - Kaj se zgodi, če dolžnik ugovarja
Blog - ali se lahko terja preživnina za nazaj
Blog - Kaj je pošteno, pravično in dokazljivo
Blog - gospodarska izvršba
Blog - Ali reklamacija vpliva na izterjavo in izvršbo
Blog - zavarovanje kredita, a v korist koga
Blog - Izterjava dolga oziroma terjatve, ki ga dolžnik zavrača in zanika
Blog - Odgovornost za zapustnikove dolgove
Blog - Izterjava dolga oziroma posojila od posameznika fizične osebe
Blog - izterjava dolga, bolje pozno kot nikoli
Blog - 8 stvari, ki jih morate vedeti, če vam prijatelj ali dolžnik ne vrne posojila
Blog - izvršba zaradi neplačanih obresti
Blog - Izterjava preživnine v izvršbi
Blog - Izterjava danega posojila
Blog - Posebnosti gospodarskega posojila
Blog - Kaj moram narediti za izbris hipotekeNazaj na seznam