Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Zavarovanje kredita - a v korist koga

Za zneske manjše vrednosti registritrani posojilodajalci (banke, hranilnice) namesto hipoteke občasno zavarujejo kredit z zavarovanjem. Takrat so posojilojemalci (dolniki oz. tisti, ki kredit jemljejo), pogosto v zmoti, da jim posojila ne bo treba vrniti, če se izpolni kak pogoj iz zavarovalne pogodbe (npr. izguba zaposlitve).

Žal zadeva ni tako preprosta, še manj pa je takšno pričakovanje točno.

Zavarovalno pravo pozna zavarovanca, zavarovalca in upravičenca zavarovanja (premije).

Zavarovalec je sklenitelj zavarovanja. Zavarovanec pa dejansko predmet zavarovanja.

Kdo torej plača premijo in kdo nosi tveganje je vprašanje za zavarovalno polico. Vsekakor pa povprašajte pred podpisom posojilne pogodbe pod kakšnimi pogoji morate tudi v primeru škodnega dogodka (npr. izgube zaposlitve) poravnati obroke kredite in komu.

V kolikor namreč zavarovalnica na podlagi zavarovalnega primera izplača premijo, bo ona namesto banke terjala vas kot prejemnika posojila, saj ste bili obogateni in pride do regresa.

Zavarovanje se ne sliši več tako krasno, kajne? Gre le za instrument zmanjševanja tveganja za banko (!) nikakor pa ne za tistega, ki jemlje kredit. Ne verjamete? Posvetujte se z odvetnikom ali pa se zakopljite v besedilo police in splošnih pogojev, če jih boste sploh dobili na vpogled (kar pa je že vprašanje za drugič...)

Pripravil: Odvetnik dr. Franci Ježek

Blog zapisi so načelna mnenja in ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta, stališča ali napotka. To je odvisno od vsakih posameznih okoliščin in dejstev. Najavite se pri odvetniku -kontakt

Glej tudi:
Gospodarska izvršba in spori glede izterjave
Pogodbe - izpodbijanje in izterjava
Zavarovanje plačil in izvršba
Pogodbe
Davčna izvršba
Izvršba - predlog za izterjavo
Izvršba - preživnina
Izvršba - verodostojna listina in izterjava
Prisilna poravnava
Pritožba - Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP)
Ustavna pritožba
Ustavnost in zakonitost
Blog - Kaj se zgodi, če dolžnik ugovarja
Blog - ali se lahko terja preživnina za nazaj
Blog - Kaj je pošteno, pravično in dokazljivo
Blog - gospodarska izvršba
Blog - Ali reklamacija vpliva na izterjavo in izvršbo
Blog - zavarovanje kredita, a v korist koga
Blog - Izterjava dolga oziroma terjatve, ki ga dolžnik zavrača in zanika
Blog - Odgovornost za zapustnikove dolgove
Blog - Izterjava dolga oziroma posojila od posameznika fizične osebe
Blog - izterjava dolga, bolje pozno kot nikoli
Blog - 8 stvari, ki jih morate vedeti, če vam prijatelj ali dolžnik ne vrne posojila
Blog - izvršba zaradi neplačanih obresti
Blog - Izterjava preživnine v izvršbi
Blog - Izterjava danega posojila
Blog - Posebnosti gospodarskega posojila
Blog - Kaj moram narediti za izbris hipotekeNazaj na seznam