Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Zavarovanje delavca s strani delodajalca

Nekatera podjetja svoje vodilne delavce, inženirije, razvojnike, ipd zavarujejo. Večina teh zavarovanje je nezgodnih zavarovanj, kjer je delavec sicer zavarovanec, vendar tudi upravičenec (oziroma njegovi dediči) zavarovalnega izplačila.

So pa tudi primeri, ko se želi delodajalec zavarovati pred lastno izgubo zaradi smrti, bolezni, invalidnosti delavca. V tem primeru je upravičenec do izplačila delodajalec in ne delavec.

Kako je to mogoče? Zaradi prakse potrebuje sicer vaš podpis, a tisti, ki plača zavarovalno premijo je upravičen tudi določiti, kdo dobi zavarovalnino (pogovorno odškodnino, čeprav ne gre za isto zadevo). 

Delodajalca lahko tu vodi čisto legitimni interes, da bi vpliv na telo, zdravje ali življenje delavca otežilo ali ogrozilo delovni proces, zaradi česar želi to tveganje vsaj deloma omiliti z zavarovanjem. Je pa smiselno in primerno, da delavec v tem primeru nima (nerealnih) pričakovanj, da bo on tisti, ki bo prejel zavarovalnino. Ker jo plačuje delavec in je tako določeno v polici, jo prejme namre delodajalec in ne delavec.

Delavec naj se torej pozanima kdo je upravičenec police in v kakšnih primerih. Lahko bi smatrali namreč, da je oderuško, če bi delodajalec delavcu predstavljal kot ugodnost (npr. namesto povišice plače), da je zavarovan nezgodno, kasneje pa bi se izkazalo, da je upravičenec do izplačila delodajalec.

Radi bi verjeli, da takšnih primerov ni, a življenje je preveč pestro, da bi za takšno trditev dali "roko v ogenj". Pridobite kopijo zavarovalne police in se posvetujte z odvetnikom.

Pripravil: Odvetnik dr. Franci Ježek

Blog zapisi so načelna mnenja in ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta, stališča ali napotka. To je odvisno od vsakih posameznih okoliščin in dejstev. Najavite se pri odvetniku -kontakt

Nazaj na seznam