Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Izpodbijane pravnomočne sodne odločbe

Praviloma pravnomočnost sanira vse "krivice", kar pomeni, da pravnomočno zadevo redoma ni mogoče izpodbijati, da je kakšna stvar drugačna kakor naj bi jo pravnomočna sodba odločba ugotovila.

Ker pa je življenje lahko zelo pestro, česar se odvetniki zavedamo, obstajajo, izjemoma, tudi sredstva, kjer lahko izjemoma "napademo" tudi pravnomočno sodno odločbo. Ta sicer niso brez omejitev, pogojev ali precejšnjih stroškov, so pa so.

Takšne ukrepe večinoma stlačimo pod rubriko izredna pravna sredstva. Med temi je najbolj pogosta obnova, najbolj znana pa razveljavitev po ustavni pritožbi. Tožba na evropsko sodišče za človekove pravice namreč ni toliko izredno pravno sredstvo, kot pa priznanje kršitve človekove pravice.

Vsako izmed izrednih pravnih sredstev je izjema in ima stroge pogoje, kdaj jih je mogoče uveljaviti. Med temi so tako rokovne omejitve (poseben rok, ki ga je potrebno spoštovati), vsebinske omejitve (določenih zadev ali dejstev ni mogoče izpodbijati, lahko se izpodbija zgolj postopek ugotovitve teh dejstev ali uporabljeno pravo) ali pa tudi način izpodbijanja.

Nekateri sicer od teh izrednih pravnih sredstev pričakujejo ponovno razpravljanje o dejanskem stanju, ker naj bi "nekdo lagal", ipd. Takšne razloge je redoma težko uveljaviti "na suho", brez dokazov, ki so se pojavili, pa so že obstajali, pa stranke zanje niso vedele. 

V primeru laganja se bolj pojavljajo nekaj vprašanj, med njimi: Ali je sodišče takšni izpovedbi sploh verjelo, ali je bila izpoved za odločitev sploh relevantna in ali je moč takšno lažno izpoved dokazati kot lažno (ne z drugo izjavo, ampak z nekim dodatnim/boljšim dokazom) ter ali je tisti, ki je izjavo dal, vedel ali moral vedeti, da je izjava neresnična, ipd. Tu pa se že gibljemo proti vprašanju kazenskega prava in vprašanju kazenskopravne odgovornosti.

Ne glede na strategijo ali cilj, je smiseln temeljit premislek in obisk pri odvetniku, da se preveri, če so možnosti za izredna pravna sredstva sploh teoretično dana. Ob tem velja opozoriti, da izrednih pravnih sredstv, brez odvetnika običajno sploh ni dopustno vlagati ali pa je to močno odsvetovano. Gre namreč za zapletene pravne postopke, ki se jih brez odvetniške pomoči težko izpelje pravilno.

Vsekakor pa je smiselno, da se pred začetkom postopka posvetujete z odvetnikom, ki ima izkušnje s takšnimi primeri.

Pripravil: Odvetnik dr. Franci Ježek

Blog zapisi so načelna mnenja in ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta, stališča ali napotka. To je odvisno od vsakih posameznih okoliščin in dejstev. Najavite se pri odvetniku -kontakt

Glej tudi:
Pravice po ustavne in mednarodnem pravu
Tožba zaradi kršitve prava EU
Izpodbijanje pravnomočne sodne odločbe
Dodatno: Ustavno - Ustavna pritožba
Dodatno: Ustavno - Haška konvencija o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok
Dodatno: Ustavno - Pobuda oziroma zahteva za presojo ustavnosti in zakonitosti
Dodatno: Ustavno - Pritožba pred Evropskim sodiščem za človekove pravice
Pobuda za obravnavo Varuha človekovih pravic (ombudsmana)
Blog - Pravica do pravnega sredstva - pritožbe
Blog - Pravica povedati svoje stališče
Blog - Pravica do izjave - pravica biti slišan
Blog - Izpodbijanje pravnomočne sodne odločbe
Blog - Ustavna pritožba
Blog - Pritožba na Evropsko sodišče za človekove pravice
Blog - Nadzorstvena pritožba in Rokovni predlog
Blog - Tožba na odpravo kršitve človekovih pravic - upravni spor
Blog - Odškodnina zaradi protiustavnega ali protizakonitega predpisa
Blog - Kaj je prav, pošteno in dokazljivo

Nazaj na seznam