Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Amortizacija listine

Ker je v življenju vse mogoče, se zgodi, da se tudi kakšna pomembna listina izgubi, uniči ali pa postane neuporablna nečitljiva. V kolikor gre za listino, ki v pravnem prometu ali postopkih izkazuje kakšno pomembno okoliščino, je takšna izguba listine še kako boleča.

Včasih je mogoče listino dobiti v duplikatu, dvojniku ali overjenem prepisu. Včasih pa tega preprosto ni mogoče.

Na srečo pa je tu na voljo tudi postopek, ki v primerih izgubljenih ali uničenih listin, omogoča (pravno) vzpostavitev le te. Postopek se imenuje amortizacija listin in je urejen v Zakonu o nepravdnem postopku. Soroden, a malce poenostavljen postopek je urejen tudi v Zakonu o zemljiški knjigi, vendar zgolj za namene zemljiškoknjižnega vpisa.

Ker postopek vzpostavitve listine predlagatelju vzpostavi (ustvari, naredi) novo listino, ki ima v pravnem prometu enako veljavo, bi lahko sprožitev takšnega postopka imelo tudi negativne posledice na druge osebe. Prav zato veže zakon predlog na posebne predpostavke, ki morajo biti izpolnjeni ob začetku, določa roke za možnost ugovor ter zapoveduje tudi javne oklice.

Med listinami, ki se lahko amortizirajo so tako listine uporabljene v gospodarskem pravu (menice, zadolžnice, izvršnice), kakor običajnem civilnem pravu (npr. pobotnica), kakor tudi stvarnem pravu (npr. pogodba o prodaji nepremičnine), idr. Večina upravnih listin se sicer ne amortizira, ampak se izda novo potrdilo ali izpisek iz evidence, vendar to ni ovira, da v primeru okoliščin ne bi tudi takšna listina bila amortizirana.

Vsekakor je smiselno, da se v primeru, da razmišljate o amortizaciji listin, temeljito pogovorite z odvetnikom, ki ima izkušnje s tega področja.

Pripravil: Odvetnik dr. Franci Ježek

Blog zapisi so načelna mnenja in ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta, stališča ali napotka. To je odvisno od vsakih posameznih okoliščin in dejstev. Najavite se pri odvetniku -kontakt

Nazaj na seznam