Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Ali reklamacija računa vpliva na izterjavo oziroma izvršbo?

Pogosto, a zmotno prepričanje je, da je za izterjavo potreben opomin ali pa za neuspešno izterjavo dovolj že reklamacija računa. Takšno prepričanje sicer temelji na tem, da naj bi s tem postala listina "verodostojna".

Temu žal ali na srečo ni tako. Zavrnitev oziroma reklamacija računa je le en od okoliščin ki se lahko presoja ali pa se ne. V kolikor zavrnitve računa ni nikoli bilo, pa so druge okoliščine, je lahko izterjava oziroma prabvda še vedno uspešna.

In obratno, v kolikor zavrnitve ni bilo, je lahko tudi izterjava oziroma pravda še vedno neuspešna. Vse je odvisno od drugih okoliščin in dejstev.

Je pa vsekakor skladno z osnovnim kodeksom,  da v kolikor računa ne priznavamo zaradi razlogov kakšnih napak, da to prodajalcu oziroma dobavitelju sporočimo takoj in ne čez nekaj mesecev ali let. Takrat so lahko tudi zamujeni kakšni roki ali pa spomin postane bistveno manj svež, kakor tudi ažurnost in pravilnost dokazov bistveno slabša.

V kolikor je torej vprašanje o izterjavi, naj bo prvo opravilo posvet z odvetnikom in ne tuhtanje o reklamaciji oziroma nereklamaciji računa. Le odvetnik z izkušnjami s področja izterjav vam bo povedal kje so pasti, prednosti in slabosti določenega načina ali sredstva izterjave in kakšno pot glede na vašo terjatev, poslovno/pravni odnos in vaš odnos do dolžnika/upnika, je najbolj primeren.

Razmišlja: odvetnik dr. Franci Ježek

Blog zapisi so načelna mnenja in ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta, stališča ali napotka. To je odvisno od vsakih posameznih okoliščin in dejstev. Najavite se pri odvetniku - kontakt

Glej tudi:
Gospodarska izvršba in spori glede izterjave
Pogodbe - izpodbijanje in izterjava
Zavarovanje plačil in izvršba
Pogodbe
Davčna izvršba
Izvršba - predlog za izterjavo
Izvršba - preživnina
Izvršba - verodostojna listina in izterjava
Prisilna poravnava
Pritožba - Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP)
Ustavna pritožba
Ustavnost in zakonitost
Blog - Kaj se zgodi, če dolžnik ugovarja
Blog - ali se lahko terja preživnina za nazaj
Blog - Kaj je pošteno, pravično in dokazljivo
Blog - gospodarska izvršba
Blog - Ali reklamacija vpliva na izterjavo in izvršbo
Blog - zavarovanje kredita, a v korist koga
Blog - Izterjava dolga oziroma terjatve, ki ga dolžnik zavrača in zanika
Blog - Odgovornost za zapustnikove dolgove
Blog - Izterjava dolga oziroma posojila od posameznika fizične osebe
Blog - izterjava dolga, bolje pozno kot nikoli
Blog - 8 stvari, ki jih morate vedeti, če vam prijatelj ali dolžnik ne vrne posojila
Blog - izvršba zaradi neplačanih obresti
Blog - Izterjava preživnine v izvršbi
Blog - Izterjava danega posojila
Blog - Posebnosti gospodarskega posojila
Blog - Kaj moram narediti za izbris hipotekeNazaj na seznam