Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Gospodarska izvršba

Gospodarska izvršba ima v določenih elementih posebnosti, ki jo splošna civilna izvršba nima. Takšna pravila so prilagojena naravi gospodarskega pravnega prometa, ki je v določenih segmentih hitrejši oziroma bolj prožen, a tudi strog do gospodarskih subjektov.

Takšne posebnosti se sicer ves čas spreminjajo, bodisi zaradi muh zakonodajalca, idej ministrstva ali pa dejanskih potreb na trgu.

Ena izmed bolj pomembnih razlik s splošnim postopkom je zagotovo ta, da v primeru izterjave na podlagi sodbe pride do blokade (ne pa nujno že prenakazila) denarnih sredstev hitreje.

Druga razlika je v primeru ugovora dolžnika - v kolikor gre za zahtevek do 4000 EUR (v splošnih postopkih pa 2000 EUR), gre za spor majhne vrednosti, kjer sta načeloma dopuščeni samo 2 pripravljalni vlogi.

Tretja razlika je v tem, da v primeru ugovora o utemeljenosti odloča gospodarski sodnik in ne splošni civilni sodnik.

Te razlike včasih niso tako bistvene, včasih pa precej spremenijo pravila igre in tudi izid. Vsekakor so torej tiste okoliščine, ki jih je potrebno upoštevati v primeru izterjave gospodarske terjatve. Smiselno se je torej posvetovati z odvetnikom še pred začetkom postopka, da bo postopek tekal z karseda malo presenečenj in stresa.

Blog zapisi so načelna mnenja in ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta, stališča ali napotka. To je odvisno od vsakih posameznih okoliščin in dejstev. Najavite se pri odvetniku -kontakt

Glej tudi:
Gospodarska izvršba in spori glede izterjave
Pogodbe - izpodbijanje in izterjava
Zavarovanje plačil in izvršba
Pogodbe
Davčna izvršba
Izvršba - predlog za izterjavo
Izvršba - preživnina
Izvršba - verodostojna listina in izterjava
Prisilna poravnava
Pritožba - Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP)
Ustavna pritožba
Ustavnost in zakonitost
Blog - Kaj se zgodi, če dolžnik ugovarja
Blog - ali se lahko terja preživnina za nazaj
Blog - Kaj je pošteno, pravično in dokazljivo
Blog - gospodarska izvršba
Blog - Ali reklamacija vpliva na izterjavo in izvršbo
Blog - zavarovanje kredita, a v korist koga
Blog - Izterjava dolga oziroma terjatve, ki ga dolžnik zavrača in zanika
Blog - Odgovornost za zapustnikove dolgove
Blog - Izterjava dolga oziroma posojila od posameznika fizične osebe
Blog - izterjava dolga, bolje pozno kot nikoli
Blog - 8 stvari, ki jih morate vedeti, če vam prijatelj ali dolžnik ne vrne posojila
Blog - izvršba zaradi neplačanih obresti
Blog - Izterjava preživnine v izvršbi
Blog - Izterjava danega posojila
Blog - Posebnosti gospodarskega posojila
Blog - Kaj moram narediti za izbris hipotekeNazaj na seznam