Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Ločitev zapuščine

Zapuščine po pokojnikih so lahko bogate ali bolj skromne. Tudi dediči so lahko pred pridobitvijo dedovanja boljšega ali slabšega ekonomskega stanja. Da bi se upniki lahko zaščitili je zakonodajalec uvedel nekaj pravnih institutov, ki so onemogočali diskriminacijo in špekulativne namene.

Ena izmed teh institutov je tudi ločitev zapuščine. Ta je namenjena upnikom zapustnika (umrlega), ki s tem, v kolikor so pravočasni, lahko zahtevajo od sodišča, da prepreči, da bi dediči dobili dediščino, preden ni poplačana terjatev upnika.

Razlog in smisel gre iskati v tem, da se upnik ne želi ukvarjati z novim dedičem, ampak želi biti poplačan neposredno iz zapuščine, saj ne verjame ali ga je strah, da je dedič slabšega stanja in bo tako oteženo plačilo iz zapuščine.

Ta institut se sicer po našem mnenju mogoče malce zlorablja za izsiljevanje dedičev. Tako zahtevo za ločitev najpogosteje srečamo v primeru izplačil iz javnih sredstev (npr. kritje stroškov pogreba), kot občina (lokalna skupnsot) založi oziroma plača nek znesek pa ga v primeru premoženja v zapuščini želi imeti izplačanega neposredno iz zapuščine.

Zakon in praksa sta tu premalo stroga, saj bi moral upnik dokazati tudi obstoj nevarnosti vsaj na ravni verjetnosti, ne da je zadosti njegova izjava. Zgodi se namreč, da je v zapuščini denar, pa ga dedič niti ne more upravljati (niti za poplačilo dolga upnika), upnik pa se do denarja tudi ne more dokopati. V čem je torej smisel takšne določbe. Vsekakor nekaj, kar bo zakonodajalec moral v prihodnje bolje urediti.

Težava je nastala, ker moderni zanodajalci mislijo, da so pametnejši dognanj, izkušenj in znanaj rimskega imperija, od koder črpamo sicer veliko večino pravnih pravil in običajev. A o tem kdaj drugič.

Če se srečate torej z ločitvijo zapuščine, vsekakor najdite pomoč izkušenega odvetnika.

Razmišlja: odvetnik dr. Franci Ježek

Blog zapisi so načelna mnenja in ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta, stališča ali napotka. To je odvisno od vsakih posameznih okoliščin in dejstev. Najavite se pri odvetniku - kontakt


Glejte tudi:
Dedovanje, zapuščine, oporoke, izročilne pogodbe in dosmrtno
Dednopravne pogodbe - izročilna, preužitek, dosmrtno preživljanje, darilo za primer smrti
Uveljavljanje nujnega dednega deleža
Zdravstveno pooblastilo in oporoka
Sklep o dedovanju
Zapuščina in zapuščinski postopek
Pogodba o preužitku in darilna pogodba
Smrtovnica in oklic dedičem
Ločitev in izločitev zapuščine
Izpodbijanje oporoke in dedna nevrednost
Ustanova - fundacija
Blog - Dedovanje, zapuščina, virbanje
Blog - Dedni dogovor med dediči
Blog - Darilna pogodba za nepremičnine
Blog - Pisna oporoka pred pričami
Blog - nujni dedni delež in nujni dedič
Blog - odgovornost za zapustnikove dolgove
Blog - Obdavčitev dedovanja
Blog - Ločitev zapuščine - komentarNazaj na seznam