Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Novost: Stečaj brez plačila predujma?

Z zadnjo spremembo ZFPPIPP (t.im. stečajnim zakonom) je prišla tudi novost, da predlagateljem - stečajnim dolžnikom (t.j. fizičnim osebam v postopku osebnega stečaja in pravnim osebam v postopku stečaja nad pravno osebo) ni potrebno več plačati predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka.

Predujem za začetej stečajnega postopka pravne osebe ali postopka osebnega stečaja fizične osebe se trenutno tako založi iz sredstev proračuna in se v primeru najdene unovčljive stečajne mase tja tudi vrne.

Omenjeno velja seveda le za predlagatelje, ki predlagajo stečaj nad samim seboj.

Kot dosedaj, pa morajo predlagatelji za predlog in dokazila poskrbeti sami, ali pa za to pooblastiti in plačati odvetnika. Brezplačna pravna pomoč namreč ne krije sestavo predloga za osebni stečaj fizične osebe.

Z novelo je prišlo tudi nekaj več drugih novosti v zvezi s poenostavljeno prisilno poravnavo, ki pa kot takšna prinaša tudi že številna vprašanja, na katera bo morala odgovoriti tudi praksa.

Glejte tudi podstran Insolvenčno pravo.

Blog zapisi so načelna mnenja in ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta, stališča ali napotka. To je odvisno od vsakih posameznih okoliščin in dejstev. Najavite se pri odvetniku - kontakt

Nazaj na seznam