Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Odškodnina zaradi protiustavnega ali protizakonitega predpisa

Odškodnine zaradi kršitve človekovih pravic, protiustavnosti ali protizakonitosti sicer pogosto polnijo časopise, a v praksi niso tako pogoste.

Razlog je dvodelen. Prvi je zagotovo ta, da mora oškodovanec dokazati protiustavnost, kršitev človekovih pravic, protizakonitost, kar že samo po sebi zahteva ne tako malo časa, denarja in potrpljenja.

Druga pa je v tem, da ni vsaka kršitev podlaga za odškodnino, ampak morata biti tako škoda, kakor protipravnost pravno priznana oziroma do te mere huda, da ju sodišče (redno, ustavno, mednarodno) priznava kot upoštevno.

V praksi se najpogosteje bere in sliši o odškodninah, ki jih prisodi Evropsko sodišče za človekove pravice v okviru ugotovitve kršitve Evropske konvencije o človekovih pravicah. Te odškodnine so sicer različnih vrst, od povrnitve stroškov, do povračila materialne škode, pa do povračila nematerialne škode. Prav vsako je potrebno obrazložiti in vsaj v določenem delu dokazati, zato je takšno uveljavljanje brez pomoči odvetnika večinoma neuspešno.

Ob tem velja opozoriti, da škoda in protipravnost ne gre enačiti s konceptom pravičnosti v subjektivnem pomenu besede. Posamezniku se marsikdaj zdi pravna odločitev ali pravilo nepravično, saj je zanj deloma ali v celoti neugodno in trči v njegove vrednostne predstave o tem, kaj je prav, kaj njemu pripada in kaj ne. 

Šele objektivno (splošno) pogojena pravičnost je lahko tista, ki je lahko v določenem delu pravno upoštevna, če lahko posameznik ob tem argumentira, da takšna nepravičnost krši tudi temeljna načela in človekove pravice, ki mu gredo na podlagi Ustave RS in Evropske konvencije o človekovih pravicah.

Vsekakor pa se posvetujte z odvetnikom, ki ima s tem izkušnje še pred začetkom, saj bosta tako lahko hitreje ocenila v katerem delu je mogoče uspeti ali "se vsaj boriti".

Razmišljanja pripravil: odvetnik dr. Franci Ježek

Blog zapisi so načelna mnenja in ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta, stališča ali napotka. To je odvisno od vsakih posameznih okoliščin in dejstev. Najavite se pri odvetniku - kontaktNazaj na seznam