Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Obdavčitev dedovanja

Neposredno povezano z dedovanjem so tudi davki. Vprašanje davkov ni tako preprosto, če dedno pravo obravnavamo v njegovi širši različici, torej z vsemi dednopravnimi pogodbami, učinki in posli, ki jih posamezniki sklepajo, da bi dosegli, preprečili ali omejili določene dednopravne institute, pravila in omejitve.

Ker bi takšno obširno obravnavanje preseglo potrebe prispevka, se bomo omejili zgolj na davek na dediščine in darila.

Zakon o davku na dediščine in darila se v večjem delu sklicuje na ureditev v Zakonu o dedovanju glede dednih redov, z izjemo nekaj manjših popravkov. Tako je zakonski in izvenzakonski partner vedno v prvem dednem redu za potrebe davčne obravnave. Vendar ta niti ni toliko zanimiva za prakso.

Druga, s strani strank pogosto presenetljivost pa je - sicer logična glede na dedne rede - da posel od staršev do potomcev in posel od potomcev do staršev še zdaleč ni enako obdavčev. Tako je prvi običajno prost davka na dediščine in darila, drugi pa vsekakor obdavčljiv.

Tretja zanimivost in za prenekatero stranko tudi tegoba, pa je življensko povezana z davki in darili, davčnopravno pa ne popolnoma. Namreč zaradi prenosa lastništva (dedovanja, daril), nastopi tudi obdavčljiv dogodek nastanka davčne obveznosti po Zakonu o dohodnini oziroma pogovorno nastopi trenutek za "kapitalski dobiček". Gre za obdavčitev dobička iz kapitala. Tu se stranke prerade zanašajo na to, da jih ignoranca ne bo kaznovala, a temu ni tako, Tako je sodna praksa na primer postavila pravilo, da odlog ugotavljanja davka - kapitalskega dobička - gre zgolj tistemu, ki ga je pravočasno in pravilno uveljavljal, nikakor pa tistemu, ki osnovnega posla (dedovanja, darila, odsvojitve) sploh ni prijavil v davčno obravnavo (četudi bi bil opravičen do "odloga").

Vsekakor se je ob vsakem poslu smiselno pozanimati tudi o davčnih učinkih posla in glede na omenjeno bodisi to upoštevati, bodisi ugotoviti, kakšne so davčno ugodnejše alternative. Pozanimajte se pri odvetniku z izkušnjami s tega področja - saj veste, v življenju je gotovo le to, da umreš in da plačaš davke...

Razmišljanja pripravil: odvetnik dr. Franci Ježek

Blog zapisi so načelna mnenja in ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta, stališča ali napotka. To je odvisno od vsakih posameznih okoliščin in dejstev. Najavite se pri odvetniku - kontakt.


Glejte tudi:
Dedovanje, zapuščine, oporoke, izročilne pogodbe in dosmrtno
Dednopravne pogodbe - izročilna, preužitek, dosmrtno preživljanje, darilo za primer smrti
Uveljavljanje nujnega dednega deleža
Zdravstveno pooblastilo in oporoka
Sklep o dedovanju
Zapuščina in zapuščinski postopek
Pogodba o preužitku in darilna pogodba
Smrtovnica in oklic dedičem
Ločitev in izločitev zapuščine
Izpodbijanje oporoke in dedna nevrednost
Ustanova - fundacija
Blog - Dedovanje, zapuščina, virbanje
Blog - Dedni dogovor med dediči
Blog - Darilna pogodba za nepremičnine
Blog - Pisna oporoka pred pričami
Blog - nujni dedni delež in nujni dedič
Blog - odgovornost za zapustnikove dolgove
Blog - Obdavčitev dedovanja
Blog - Ločitev zapuščine - komentarNazaj na seznam