Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Ali se lahko terja preživnina za nazaj?

Čeprav se zdi dokaj preprosto vprašanje - ali lahko nekdo terja preživnino tudi za "nazaj", odgovor ni tako preprost, saj je odvisen od nekaj predpostavk oziroma različnih dejanskih stanj.

Prvo, kar je treba ugotoviti je, ali je bila preživnina že določena v obliki neposredno izvršljivega pravnega akta. V kolikor je bila, se postavi tu vprašanje zastaranja posameznih preživninskih obrokov, upravičenosti do izterjave, ipd.

V kolikor preživnina ni bila določena v obliki neposredno izvršljivega pravnega akta (sodbe, notarskega zapisa, poravnave, ipd), je potrebno najprej določiti v predpisani obliki preživnino "za naprej".

Kar se tiče izterjave  preživnine "za nazaj", pa je mogoče terjati to na nekaterih drugih podlagah, vendar je dokazovanje malce bolj zapleteno, saj je potrebno izdatke oziroma potrebe malce bolj izkazati, dokazati in zatrjevati. Sodna praksa je bila dosedaj sicer malce bolj mila, a vendar ne gre za takšen zahtevek, ki bi bil "v korist otroka", ampak za navadni civilni zahtevek, zaradi česar je sodišče vezano zgolj na trditve, dokaze in predloge, kakor so zapisani in postopka izven tega ne sme izvajati.

Temu navkljub, pa se stranke odločajo tudi za to pot, še posebej takrat, kadar so stroški nekaj let vsaj približno znani ali določljivi in listine, dokazi, priče obstajajo. Vsekakor se o možnostih uveljavljanja preživnine "za nazaj" posvetujte z odvetnikom in mu ob tem predložite listine, dogovore, poravnave, sodbe, s katerimi razpolagate, da bo mogoče kar se da dobro ocenil vaše možnosti.

Pripravil: Odvetnik dr. Franci Ježek

Blog zapisi so načelna mnenja in ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta, stališča ali napotka. To je odvisno od vsakih posameznih okoliščin in dejstev. Najavite se pri odvetniku -kontakt

Glej tudi:
Gospodarska izvršba in spori glede izterjave
Pogodbe - izpodbijanje in izterjava
Zavarovanje plačil in izvršba
Pogodbe
Davčna izvršba
Izvršba - predlog za izterjavo
Izvršba - preživnina
Izvršba - verodostojna listina in izterjava
Prisilna poravnava
Pritožba - Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP)
Ustavna pritožba
Ustavnost in zakonitost
Blog - Kaj se zgodi, če dolžnik ugovarja
Blog - ali se lahko terja preživnina za nazaj
Blog - Kaj je pošteno, pravično in dokazljivo
Blog - gospodarska izvršba
Blog - Ali reklamacija vpliva na izterjavo in izvršbo
Blog - zavarovanje kredita, a v korist koga
Blog - Izterjava dolga oziroma terjatve, ki ga dolžnik zavrača in zanika
Blog - Odgovornost za zapustnikove dolgove
Blog - Izterjava dolga oziroma posojila od posameznika fizične osebe
Blog - izterjava dolga, bolje pozno kot nikoli
Blog - 8 stvari, ki jih morate vedeti, če vam prijatelj ali dolžnik ne vrne posojila
Blog - izvršba zaradi neplačanih obresti
Blog - Izterjava preživnine v izvršbi
Blog - Izterjava danega posojila
Blog - Posebnosti gospodarskega posojila
Blog - Kaj moram narediti za izbris hipotekeNazaj na seznam