Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Kaj se zgodi, če dolžnik ugovarja zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine?

Statistično, je zoper sklepe o izvršbi na podlagi verodostojne listine vloženih manj kot 25% ugovorov. Vendar pa to ne pomeni, da teh ugovorov ni, še najmanj pa, da vam lahko kdo zagotovi, da ugovora dolžnik ne bo vložil.

Lahko pa vas odvetnik pripravi na to, kaj se zgodi, če dolžnik, zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, ugovarja. 

V kolikor je podan ugovor, ga sodišče lahko sprejme ali zavrne, glede na standard obrazloženosti ugovora. Ta pojem se je oblikoval iz sodne prakse, zato ni vsak ugovor obrazložen ali neobrazložen, potrebno ga je kritično pregledati.

Poleg pravočasnega (!) ugovora, mora dolžnik pravočasno (!) plačati tudi sodno takso za ugovor. Ta sicer ni velika, se pa zgodi, da pride do zamude.

Obrazloženost ugovora je pojem, ki obravnava hipotezo (teorijo, zgodbico, trditev), ki jo je postavil dolžnik. Sodišče se namreč v zvezi z obrazloženostjo vpraša, ali bi, v primeru, da se v pravdi takšna hipoteza potrdi (je resnična), preprečevala uveljavitev zahtevka upnika. V kolikor bi ga, je ugovor obrazložen, v kolikor ne, pa ni. 

Četudi dolžnik ugovarja, pa zadeva s tem še zdaleč ni zaključena. V primeru ugovora, ki je pravočasen, formalno popoln in obrazložen, izvršilno sodišče izda sklep o razveljavitvi sklepa o izvršbi in odloči, da bo o utemeljenosti zahtevka odločalo drugo sodišče (ali oddelek).

To je pravdno sodišče, ki pozove upnika na dopolnitev svojih navedb, dokazov in trditev, na odgovor na dolžnikove trditve, pa tudi na doplačilo sodne takse. Takšen poziv na dopolnitev tožbe se zgodi običajno v roku meseca in pol od izdaje sklepa o ugovoru, seveda pa se stvari lahko odvijejo kaj hitreje, ali pa počasneje.

V kolikor je torej dolžnik ugovarjal zoper sklep, se vsekakor čimprej posvetujte z odvetnikom, saj so lahko roki za pripravo izjemno kratki (npr. 8 dni), še posebej če je treba kakšno listino šele pridobiti ali pa pridobiti in prevesti iz tujega jezika v slovenski jezik.

Dokler sodišče ne izda sodbe (ne sklepa - sodbe) in ta ne postane pravnomočna, "boj" še vedno poteka. Zatorej nikar ne obupujte sredi vojne - o tem, kaj ima kdo za povedati in komu je bolj verjeti, bo šele kasneje odločilo (pravdno) sodišče.

Razmišljanja pripravil: odvetnik dr. Franci Ježek

Blog zapisi so načelna mnenja in ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta, stališča ali napotka. To je odvisno od vsakih posameznih okoliščin in dejstev. Najavite se pri odvetniku - kontakt.

Glej tudi:
Gospodarska izvršba in spori glede izterjave
Pogodbe - izpodbijanje in izterjava
Zavarovanje plačil in izvršba
Pogodbe
Davčna izvršba
Izvršba - predlog za izterjavo
Izvršba - preživnina
Izvršba - verodostojna listina in izterjava
Prisilna poravnava
Pritožba - Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP)
Ustavna pritožba
Ustavnost in zakonitost
Blog - Kaj se zgodi, če dolžnik ugovarja
Blog - ali se lahko terja preživnina za nazaj
Blog - Kaj je pošteno, pravično in dokazljivo
Blog - gospodarska izvršba
Blog - Ali reklamacija vpliva na izterjavo in izvršbo
Blog - zavarovanje kredita, a v korist koga
Blog - Izterjava dolga oziroma terjatve, ki ga dolžnik zavrača in zanika
Blog - Odgovornost za zapustnikove dolgove
Blog - Izterjava dolga oziroma posojila od posameznika fizične osebe
Blog - izterjava dolga, bolje pozno kot nikoli
Blog - 8 stvari, ki jih morate vedeti, če vam prijatelj ali dolžnik ne vrne posojila
Blog - izvršba zaradi neplačanih obresti
Blog - Izterjava preživnine v izvršbi
Blog - Izterjava danega posojila
Blog - Posebnosti gospodarskega posojila
Blog - Kaj moram narediti za izbris hipotekeNazaj na seznam