Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Blog

20. 02. 2018 22:00

Ukinitev služnosti

Za pravila glede prenehanja oziroma ukinitev služnosti veljajo načeloma ista pravila kot za ustanovitev, torej stroga formalna pravila, ki jih določa...

Več

19. 02. 2018 02:24

Posebnosti gospodarskega posojila

Posebnosti veljajo za gospodarska posojila in izterjavo le teh. Razlog je v bistvu preprost, pravni promet se...

Več

18. 02. 2018 05:50

Zapleti s skupnim skrbništvom

Nekateri so prepričani, da bi moralo družinsko sodišče skorajda vsem določiti skupno skrbništvo ob ločitvi...

Več

17. 02. 2018 06:00

Ali sem kot ustanovitelj-družbenik odgovoren za dolgove podjetja v stečaju?

Ali je ustanovitelj (družbenik) pravne osebe odgovoren za dolgove družbe ("podjetja") v stečaju je odvisno od pravne oblike pravne osebe. Dodatno pa tudi od nekaj naveznih okoliščiin, predvsem glede...

Več

16. 02. 2018 05:19

Kaj moram narediti za izbris hipoteke

Ni redko, da se srečamo s stališčem, da mora banka poskrbeti ne samo za vpis hipoteke v svojo korist, ampak tudi za izbris. Takšno stališče je precej lahkomiselno, saj je na posamezniku, da poskrbi za izbris stvarnih...

Več

15. 02. 2018 21:34

Izbris prekrška

Še posebej ob kakšnem prometnem prekršku se postavlja vprašanje ali se prekrški tudi kdaj izbrišejo. Odgovor je sicer malce bolj zapletene narave iz razloga...

Več

14. 02. 2018 10:58

Ugovor zoper odpust obveznosti v postopku osebnega stečaja

Osebni stečaj večinoma povezujemo z odpustom obveznosti. Vendar odpust obveznosti ni niti nujni, niti bistveni del postopka osebnega stečaja. Poznamo več postopkov osebnega stečaja, ki so se zaključili brez odpusta obveznosti, nekateri tudi...

Več

13. 02. 2018 03:39

Legalizacija dokumentov in Apostille

Mednarodna overitev, legalizacija in Apostillle so vsi pojmi povezani tako ali drugače z mednarodnim poslovanjem in trgovanjem. Vendar pa mednarodno poslovanje ni nujno samo domena gospodarskih družb, že poroka, ločitev, nakup, lahko hitro privedeta do tega, da se pobliže spoznamo s temi pojmi, postopki in morebitnimi preprekami in komplikacijami...

Več

12. 02. 2018 12:47

Prodaja nevknjižene nepremičnine

Pod prodajo nevknjižene nepremičnine sicer laiki razumejo dva pravna položaja. Prvega, da lastnik (še) ni vpisan, ter drugega, da nepremičnina še ni vpisana v kataster in posledično v zemljiško knjigo. Prav slednje ima za posledico...

Več

11. 02. 2018 07:31

Kaj se zgodi, če dolžnik ugovarja zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine?

Statistično, je zoper sklepe o izvršbi na podlagi verodostojne listine vloženih manj kot 25% ugovorov. Vendar pa to ne pomeni, da teh ugovorov ni, še najmanj pa, da vam lahko kdo zagotovi, da ugovora dolžnik ne bo vložil. Lahko pa odvetnik...

Več

1|2|3|4|5|6|»