Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Blog

06. 01. 2018 07:32

Sodne takse v primeru tožbe zaradi plače

Neizplačilo plače, regresa ali drugih dodatkov in povračil v zvezi z delom oziroma delovnim razmerjem prinese precej nelagodja. Vzvodov proti delodajalcu ni veliko, najbolj učinkovit ukrep je verjetno...

Več

05. 01. 2018 18:47

Odstranitev škodne nevarnosti

Včasih nam ali drugim ali več osebam preti neka nevarnost, da bo nastala škoda, a hkrati morebiti za to ni pristojna država (inšpekcijske službe), ampak...

Več

04. 01. 2018 21:35

Kupec naj pazi

Kupec naj pazi! Caveat emptor! Ni vse zlato, kar se sveti!

Vsi ti reki in pregovori govori o napakah pri poslu. Te so lahko očitne ali skrite. Kupec je tisti, ki naj primarno zahteva pojasnila, si predmet dobro ogleda in zahteva jamstva. Drugače...

Več

03. 01. 2018 21:19

Prometna nesreča - pešec, kolesar ali voznik

Pogosto slišimo, da je voznik avtomobila vedno kriv. Temu nikakor ni tako, je pa res, da so imetniki vozil obvezno zavarovani za odgovornost in je posledično lažje terjati odškodnino od voznikove zavarovalnice, kot pa drugih udeležencev, še posebej če je škoda...

Več

02. 01. 2018 21:17

Obrnilo se je novo davčno leto (za večino)

S potekom 31.12. je poteklo tudi davčno leto in se je začelo novo davčno leto. To velja za fizične osebe in večino pravni oseb, ki davčnega leta niso spremenili in odstopili od enakosti davčnega in koledarskega leta.

Več

01. 01. 2018 21:03

Srečno 2018

Odvetniška družba Ježek & Snoj vam v letu 2018 želi veliko sreče, ljubezni in (poslovnih) uspehov.

V kolikor pa se znajdete v kaki pravni zagati, problemu ali dilemi, pa vam bomo še naprej tu v oporo.

Več

27. 12. 2017 20:53

Skrajni rok za izvedbo ukrepov Varstva osebnih podatkov (27.12.2017)

Številni ponudniki te dni pošiljajo naokrog pisna sporočila in organizirajo predavanja, da je koncem leta skrajni rok za izvedbo ukrepov s področja uveljavitve uredbe in direktive EU s področja varstva osebnih podatkov.

Omenjeno le delno drži. Koncem leta namreč ni nobenega roka – ta je vezan na drugo polovico maja 2018. Je pa res, da...

Več

28. 11. 2017 21:08

Komentar: Položaj oškodovanca v kazenskem postopku (28.11.2017)

Ustavo sodišče je v eni izmed zadnjih zadev poseglo v ustaljeno prakso ignoriranja položaja oškodovanca v postopku...

Več

30. 10. 2017 21:35

Izterjava dolga - bolje pozno kot nikoli, a bolje hitro kot pozno

Pri izterjavi dolga velja nepisano pravilo - bolje pozno kot nikoli. Temu bi vsekakor bilo potrebno dodati bolje hitro kot pa pozno. Stare dolgove je ne samo težko dokazovati, tudi dolžniki imajo navadno manj premoženja (redkeje več) in tudi...

Več

25. 09. 2017 00:00

Pravica do izjave - pravica biti slišan

Pravica do izjave v postopku pogosto ni problematična (formalno), je pa pogosto napačno razumljena - z obeh/vseh strani udeležencev v postopku (sodnem upravnem, ipd)...

Več

1|2|3|4|5|6|»