Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Blog

24. 02. 2017 10:48

8 stvari, ki jih morate vedeti, če vam prijatelj ali dolžnik ne vrne posojila

Ste posodili denar, pa ga niste dobili nazaj? Upate na to, da vam ga bo dolžnik vseeno vrnil, četudi je poteklo že dlje časa? Mogoče je čas, da razmislite o izterjavi...

1) Pisna pogodba je sicer koristna, ni pa nujna.

Veliko ljudi ne terja dolžnikov,

Več

22. 02. 2017 10:39

6 stvari, ki jih morate narediti, če ugrizne pes!

Ugriz psa je ne samo neprijeten, ima za posledico poškodbe, ampak tudi izjemno stresen dogodek. Smiselno je, da upoštevate nekaj kratkih navodil v zvezi s tem, kaj narediti.

Preberite šest napotkov, če ugrizne pes.

1) Zavarujte...

Več

09. 06. 2016 22:38

Razdelitev solastnine - vzpostavitev etažne lastnine, izplačilo solastniškega deleža

Pogosto opažamo, da se stranke ne uspejo same dogovoriti o razdelitvi solastnine. Takšna situacija lahko nastane zaradi delitve (npr. med zakoncema), pogodbeno (npr. nakup deležev) ali pa zaradi dedovanja (npr. več dedičev in posledično deljenje deležev), kakor tudi v drugih primerih (npr. pod določenimi pogoji vlaganj v nepremičnino).

Solastnina je pravni pojem, ki pomeni, da ima več oseb (pravnih ali fizičnih) na isti stvari nek alikvoten delež (ali procent) lastništva. Torej več oseb je lastnikov posamezne stvari. V naravi stvari je, da takšna situacija nekaterim bolj ustreza, drugim pa manj - na pravu, sodišču in odvetniku pa je, da ...

 

Več

08. 06. 2016 21:29

Najpogostejša vprašanja v povezavi z izterjavo dolga

V zvezi z izterjavo dolga, smo vam pripravili nekaj odgovorov na najbolj pogosta vprašanja. Pomembno je poudariti, da gre za splošne odgovore na splošna vprašanja in da je potrebno pred kakršnimkoli pravnim ukrepom, sredstvom, zahtevkom, preveriti pravne in dejanske okoliščine pri odvetniku.

Koliko časa traja postopek izterjave dolga?

Postopek izterjave dolga je odvisen od kar nekaj okoliščin. Prva izmed najbolj pomembnih okoliščin je vrsta dokumentacije, ki jo imate in je podlaga za izterjavo, druga pa je vprašanje obsega in vrste premoženja dolžnika. Tretja okoliščina je vezana na obseg stroškov, ki ste ga pripravljeni investirati v čim hitrejšo unovčitev premoženje in izterjavo.

Če pojasnimo prvi kriterij - vrsta dokumentacije...

 

Več

30. 05. 2016 19:06

Pravo o tujcih – domneva glede nepodrejanja pravu RS

Tujec, ki želi bivati v RS mora za to imeti zakonsko podlago. Najbolj klasična do nedavnega je bila pridobitev delovnega dovoljenja ter na njegovi podlagi dovoljenje za začasno prebivanje. Sedaj sta po novem ta dva dokumenta

Več

08. 02. 2016 19:26

Kaj narediti, če blago, ki ga kupiš po internetu ne prispe ali je drugačnih lastnosti?

Kdorkoli kupuje po internetu ali na daljavo se je že srečal, da stvar oz. blago, ki ga je kupil, ne ustreza njegovim pričakovanju ali pa sploh ne prispe.

V teh primerih je najbolj bistveno, da takoj...

Več

26. 01. 2016 14:41

Najpogostejša vprašanja v zvezi z odškodninami

V zvezi z odškodninami oziroma uveljavljanjem odškodninskih zahtevkov smo za vas pripravili nekaj najpogostejših vprašanj s tega področja.

Kaj je odškodnina?

Odškodnina je termin za finančno (torej v denarju) zadoščenje za nek škodni dogodek (nesreča, nezgoda, ipd).

Kaj je odškodninski zahtevek?

Odškodninski zahtevek je zahtevek odvetnika za odškodnine, ki ga pripravi in posreduje odškodninskemu zavezancu.

Kdo je odškodninski upravičenec in kdo zavezanec?

Upravičenec za odškodnino je redoma tisti, ki se je poškodoval (torej oškodovanec). Le izjemoma je upravičenec za odškodnino njegov družinski član. Seveda pa lahko oškodovanec kot upravičenca za izplačilo določi tudi koga tretjega, vendar je to njegovo razpolaganje, ne pa stvar odškodninskega prava...

Več

01. 09. 2015 21:35

Najpogostejša vprašanja v povezavi z ločitvijo (razvezo zakonske zveze)

V zvezi z ločitvijo (razvezo zakonske zveze) smo pripravili za vas nekaj odgovorov na najpogostejša vprašanja povezana z ločitvijo (razvezo) zakonske zveze.

Kakšne oblike ločitve (razveze zakonske zveze) poznamo?

Poznamo sporazumne ločitve (razveze zakonske zveze) s predlogom in pa postopke s tožbo.

Ali potrebujem za ločitev (razvezo zakonske zveze) kakšen poseben razlog (nezvestoba, odtujenost, ipd)?

Formalno je zadostni razlog za sprožitev postopka ločitve (razveze zakonske zveze)...

Več

07. 08. 2015 14:33

Deljeno skrbništvo, skupno skrbništvo in posamezno skrbništvo

Družinsko pravo ureja tudi razmerja otrok do staršev in staršev do otrok v primeru, da se starša sporečeta, ločitta, razvežeta, ali da razpade zunajzakonska zveza.

V tem primeru je potrebno skladno s koristjo otrok, skladno z Zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ter Evropsko konvencijo o pravicah otroka (otrokovih pravicah)...

Več

02. 08. 2015 14:58

Nujni dedni delež - nujni dedič

Vsak dedič še ni nujni dedič in s tem še ne upravičen do nujnega dednega deleža...

Več

1|2|3|4|5|6|»