Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Blog

28. 07. 2015 11:51

Dedni dogovor med dediči

Ko premine zapustnik, lahko dediči na zapuščinski obravnavi sklenejo dedni dogovor v zvezi z vprašanji neposredno povezanimi z dedovanjem, kar predstavlja posebno obliko...

Več

19. 07. 2015 18:08

Prometna nesreča, ki jo je povzročilo neznano vozilo

V prometu se zgodi, da nastane prometna nesreča, zaradi vozila, katerega ni mogoče identificirati ali najti lastnik oz. voznika. Tudi v tem primeru je mogoče dobiti odškodnino oz. poravnalno ponudbo za izplačilo odškodnine...

Več

16. 07. 2015 10:24

Izterjava danega posojila - izvršba

Posojilo, ki je bilo dano, je potrebno vrniti, tudi če ni pisne pogodbe, seveda pa je to povezano z malce več...

Več

12. 07. 2015 11:54

Sodne počitnice 2015

Skladno z Zakonom o sodiščih in sodnim redom se sodne počitnice začnejo od 15.7.2015 pa do...

Več

15. 06. 2015 11:51

Odgovornost za prometno nesrečo

V zvezi z udeležbo ali povzročitvijo prometne nesreče se pogosto srečamo s pravnimi izrazi kot so odškodnina, kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, prekršek, soprispevek...

Več

13. 05. 2015 14:13

Izterjava preživnine - izvršba

V primeru, da je preživnina že določena s sodno odločbo ali sodno poravnavo, pa je zavezanec ne želi (ali more) prostovoljno poravnati, je potrebno vložiti predlog za izvršbo preživnine...

Več

24. 03. 2015 14:40

Izvršba zaradi neplačanih obresti

V primeru posojil ali naslov drugih terjatev, dolžnik po datumu, ki je dogovorjen (izrecno ali molče) za vračilo ali plačilo denarja, dolguje tudi zamudne obresti ali pogodbene obresti. Za omenjeno dolžnik jamči tudi če plača glavnico, pa upnik ne...

Več

11. 02. 2015 14:11

Darilna pogodba za nepremičnine

Darilna pogodba je ena izmed civilnopravnih pogodb, ki so sklenjene po našem pravu, ko soglašata obe stranki. V kolikor gre za darilno pogodbo za nepremičnine, je posebnost v tem...

Več

15. 12. 2014 10:44

Pisna oporoka pred pričami

Pisna oporoka pred pričami Vsak polnoleten državljan, ki mu ni popolnoma odvzeta poslovna sposobnost lahko naredi oporoko, če se le zna podpisati.

Več

01. 12. 2014 17:00

Določitev preživnine za zakonca

Zakona sta se v času zakonske zveze dolžna preživljati (eden drugega), pod določenimi pogoji pa je to mogoče doseči tudi po razvezi ali ločitvi zakonske zveze. V tem primeru govorimo o preživnini za bivšega zakonca...

Več

1|2|3|4|5|6|»