Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Blog

31. 01. 2018 17:29

Odkupna pravica

Odkupna pravica ni pogosta pravica, saj precej omejuje voljo lastnika predmeta na račun imetnika odkupne pravice. Takšna pravica je lahko določena...

Več

30. 01. 2018 22:25

Zastaranje prekrška

Ko je govora o prekrških, je pogosto vprašanje, kdaj zastarajo. Vendar pa vprašanje ni niti tako nedolžno, še manj pa je enostavno - potrebno je namreč...

Več

29. 01. 2018 22:15

Odvzem poslovne sposobnosti - kverulantstvo

Na našem blogu smo že pisali o dveh različnih razlogih za odvzem poslovne sposobnosti. Danes se bomo posvetili tretjemu, ki pa je malce bolj občutljiv in sicer iz razloga, ker ni neposredno povezan z ogrožanjem...

Več

28. 01. 2018 14:03

Ali reklamacija računa vpliva na izterjavo oziroma izvršbo?

Pogosto, a zmotno prepričanje je, da je za izterjavo potreben opomin ali pa za neuspešno izterjavo dovolj že reklamacija računa. Takšno prepričanje sicer temelji...

Več

27. 01. 2018 16:55

Pravica do stikov

Pravica do stikov z otrokom ni ne absolutna pravica, niti ni zanemarljiva pravica. V pravdnih postopkih se zdi eno in drugo marsikdaj malce preveč samoumevno ali "popolnoma jasno" da..

Več

26. 01. 2018 21:52

Tožba na odpravo kršitve človekovih pravic - upravni spor

Ustava Republike Slovenije preko Zakona o upravnem sporu dopušča tudi t.im. nepravi upravni spor, ko gre za kršitev človekovig pravic in temeljnih svoboščin pa ni...

Več

25. 01. 2018 19:36

Nadzorstvena pritožba in rokovni predlog

Udeleženci v sodnih postopkih imajo pravico do sojenja v razumnem roku. Omenjeno predstavlja temeljno pravico udeležencev v sodnih postopkih, ki kot takšna sega v sam izvor sodišč oziroma sojenja. Tako od tam črpamo rek, da ni hujše krivice kot zapoznele pravice. 

Da bi se takšne in podobne situacije preprečili, predvsem pa...

Več

24. 01. 2018 07:43

Izbris kazenske obsodbe - rehabilitacija

V Evropski uniji velja (vsaj načelno) pravica do pozabe. Torej, da lahko do neke mere pustiš preteklost za seboj. To zaenkrat vključuje tudi to, da se obsojeni (razen za najhujša kazniva dejanja - umor, ipd) po v zakonu določenem času šteje za neobstojenega, razen...

Več

23. 01. 2018 07:25

Osebna blagovna znamka

V preteklih letih je bilo precej napisanih o tako imenovani osebni blagovni znamki. Gre za pojav, ki se dejansko čedalje bolj uveljavlja, četudi se o njem čedalje manj piše in govori (vsaj v laičnih/poljudnih revijah). Potrebno je ugotoviti, da je na takšne pojave odreagirala deloma tudi država in evropska unija nasplošno in sicer preko...

Več

22. 01. 2018 11:11

Amortizacija listine

Ker je v življenju vse mogoče, se zgodi, da se tudi kakšna pomembna listina izgubi, uniči ali pa postane neuporablna nečitljiva. V kolikor gre za listino, ki v pravnem prometu ali postopkih izkazuje kakšno pomembno okoliščino, je takšna izguba listine še kako boleča. Na srečo pa je tu na voljo...

Več

1|2|3|4|5|6|7|8|»