Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Blog

23. 11. 2014 19:50

Znižanje ali zvišanje preživnine

Dolžnost preživljanja otroka je zakonska obveza staršev, da poskrbita za preživetje mladoletnega (in v določenem obsegu tudi polnoletnega otroka, ki se šola, do določenega leta)...

Več

20. 11. 2014 08:22

Odškodnina - padec na ledeni površini

Še posebej ob mrzlih temperaturah že najmanjša lužica hitro poledeni in povzroči tiho past za padec in poškodbe, zlome, zvine ali udarnine zaradi omenjenega škodnega dogodka...

Več

06. 11. 2014 18:44

Mobing (ang. mobbing) na delovnem mestu

Mobing (ang. mobbing) oz. trpinčenje na delovnem mestu je pojav, katerega posledice in obsežnosti se zavedamo šele v zadnjih nekaj letih...

Več

27. 10. 2014 15:50

Predlog za osebni stečaj naj pripravi odvetnik

Osebni stečaj, personalbankrott, concurso ali kaj drugega, ne pomeni le osebni stečaj fizične osebe kot možnosti, da zaživite življenje brez dolgov, ampak tudi določene obveznosti in pravila, ki jih morate za čas postopka osebnega stečaja fizične osebe (potrošnika ali podjetnika) spoštovati, kakor vam bo tudi pojasnil odvetnik za osebni stečaj (fizične osebe). V kolikor tega ne spoštujete, se namreč vaš položaj lahko hitro bistveno in nepopravljivo poslabša...

Več

09. 10. 2014 14:00

Dedovanje, zapuščina, virbanje

Dediščina, zapuščina, virbščina (od nem. gl. erben) je tisto, kar je neogibno povezano z močnimi čustvi. In tam, kjer so vpletena močna čustva, je običajno tudi kar nekaj konfliktov, ki lahko prerastejo iz medosebne konflikte v pravne konflikte...

Več

23. 09. 2014 12:11

Odvzem poslovne sposobnosti - zapravljivost

Postopek odvzema poslovne sposobnosti je zapleten sodni postopek v katerem se ugotavlja, ali je posameznik v smislu zakonskih pogojev še sposoben razumno...

Več

11. 08. 2014 13:15

Konec sodnih počitnic

S 15.8. 2014 se končujejo sodne počitnice...

Več

14. 07. 2014 10:04

Sodne počitnice 2014

Sodne počitnice so tudi letos od 15.julija do 15. avgusta. V tem času se načeloma ne vročajo sodna pisanja, razen v zadevah, ki so sodnem redu nujne (t.j. ne redne, ne prednostne)...

Več

23. 06. 2014 18:55

Zastaranje preživnine

Preživninska terjatev načeloma zastara na podoben način kot vsaka običajna civilna terjatev, torej s potekom časa...

Več

13. 05. 2014 00:00

Solastniški delež podjetja namesto dela plače?

Z delovnopravnega vidika to področje ni povsem urejeno. Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR) predvsem navaja, da mora biti plača vedno izplačana v...

Več

1|2|3|4|5|6|»