Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Blog

Blog :: pogodbe

02. 03. 2018 21:05

Izpraznitev nepremičnine - deložacija

Izpraznitev uporabnika iz nepremičnine (deložacija) zna biti precej zapleten in tudi dolg postopek, lahko pa relativno hiter v primeru...

Več

22. 02. 2018 14:41

Služnostna pot - Obseg služnosti

Služnostna pot je pogost termi, čeprav morebiti malce zavaja. V pravu poznamo služnost, ki pa se deli na stvarne in osebne služnosti. Stvarne služnosti pa se delijo na...

Več

21. 02. 2018 22:33

Obdavčitev služnosti

Ne tako redko se postavi vprašanje glede davkov in služnosti. Odgovor na omenjeno je sicer malce bolj zapleten...

Več

20. 02. 2018 22:00

Ukinitev služnosti

Za pravila glede prenehanja oziroma ukinitev služnosti veljajo načeloma ista pravila kot za ustanovitev, torej stroga formalna pravila, ki jih določa...

Več

19. 02. 2018 02:24

Posebnosti gospodarskega posojila

Posebnosti veljajo za gospodarska posojila in izterjavo le teh. Razlog je v bistvu preprost, pravni promet se...

Več

16. 02. 2018 05:19

Kaj moram narediti za izbris hipoteke

Ni redko, da se srečamo s stališčem, da mora banka poskrbeti ne samo za vpis hipoteke v svojo korist, ampak tudi za izbris. Takšno stališče je precej lahkomiselno, saj je na posamezniku, da poskrbi za izbris stvarnih...

Več

03. 02. 2018 20:37

Nakup nepremičnine - stanovanja

Nakup nepremičnine - stanovanja, pomeni običajno enega izmed bolj stresnega, (pravno) zapletenega in redkega dogodka v življenju. Četudi se včasih zdi, da smo lahko strokovnjaki za vse, pa pri nakupu nepremičnine še zdaleč...

Več

31. 01. 2018 17:29

Odkupna pravica

Odkupna pravica ni pogosta pravica, saj precej omejuje voljo lastnika predmeta na račun imetnika odkupne pravice. Takšna pravica je lahko določena...

Več

13. 01. 2018 07:42

Zavarovanje delavca s strani delodajalca

Nekatera podjetja svoje vodilne delavce, inženirije, razvojnike, ipd zavarujejo. Večina teh zavarovanje je nezgodnih zavarovanj, kjer je delavec sicer zavarovanec, vendar tudi...

Več

12. 01. 2018 20:34

Zavarovanje kredita - a v korist koga

Za zneske manjše vrednosti registritrani posojilodajalci (banke, hranilnice) namesto hipoteke občasno zavarujejo kredit z zavarovanjem. Takrat so posojilojemalci (dolniki oz. tisti, ki kredit jemljejo), pogosto v zmoti, da ...

Več