Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Odvetnik specialist dr. Franci Ježek

Odvetnik mag. Franci Ježek

Odvetnik-specialist dr. Franci Ježek, univ.dipl.prav., MBA, opravlja odvetniške storitve v Ljubljani, v odvetniški pisarni Ježek & Snoj na Dalmatinovi ulici 10, Ljubljana. Odvetnik-specialist je član Odvetniške zbornice Slovenije in član Območnega zbora Odvetnikov v Ljubljani. Svoje odvetniške storitve, ki vključujejo odvetnikovo pravno pomoč strankam in njihovo pravno zastopanje in pravno svetovanje, nudi v času uradnih ur odvetniške pisarne ali po predhodnem dogovoru s stranko odvetniške pisarne.

T: +386 1 620 55 63
E: franci.jezek@op.siFormalna izobrazba odvetnika:

Doktor znanosti, Evropska pravna fakulteta, Nova univerza;
Master of Business Administration, Franklin University, Ohio, USA
Magister znanosti, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani;
Univerzitetni diplomirani pravnik, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani;

Delovne izkušnje odvetnika:

Odvetnik-specialist v Odvetniški pisarni Ježek & Snoj;
Stečajni upravitelj v postopkih osebnega stečaja in stečaja pravnih oseb, upravitelj v prisilni poravnavi (preteklo);
Pravnik - strokovni sodelavec - Višji pravosodni svetovalec na Okrožnem sodišču (preteklo);
Sodniški pripravnik na Višjem sodišču (preteklo);
Odvetniški pripravnik v odvetniški družbi (preteklo);
Pravnik v nepremičninski družbi (preteklo);
Notarski pripravnik v notarski pisarni (preteklo).

Izpiti in certifikati:

Odvetnik - specialist
Izpit odvetniške zbornice Slovenije;
Pravniški državni izpit;
Izpit za opravljanje funkcije upravitelja v insolvenčnih postopkih (stečaj, prisilna poravnava, likvidacija);
Izpit za nepremičninskega posrednika.

Jeziki:

Slovensko, Angleško, Nemško, Italijansko (pasivno).

Članstvo odvetnika v združenjih:

Predsednik nevladne organizacije SYLA – Društvo mladih pravnikov Slovenije; (www.syla.si)
Odvetniška zbornica Slovenije (www.odv-zb.si)
Mednarodna zveza mladih pravnikov - Association Internationale des Jeunes Avocats (www.Aija.Org)
Evropska zveza mladih odvetnikov (EYBA)

Objave odvetnika:

Zakonodajno-dinamični del posrednih učinkov davkov, Javna uprava, 2007.

Brezplačna pravna pomoč po 1. januarju 2012 : ugotavljanje finančnega merila za dodelitev brezplačne pomoči po uveljavitvi Zakona o socialno varstvenih prejemkih, Pravna praksa, jan. 2012.

Zakonita in zakonska brezplačna pravna pomoč po 1. januarju 2012, Pravna praksa, feb. 2012.

Vračilo predujma za začetek stečajnega postopka v proračun sodišča, Pravna praksa, nov. 2011.

Digitalna potrdila kot oblika digitalne diskriminacije?, Pravna praksa, apr. 2009.

Odgovornost države in občin za ceste, Pravna praksa, jul. 2008.

Delovanje imenskih strežnikov ISP kot nelojalna konkurenca, Pravna praksa, feb. 2007.

Analiza regresivne davčne stopnje, Pravna praksa, jul. 2007.

Prenovljeni predlog novele ZPDI, Pravna praksa, sep. 2007.

Hipnoza in pregon kaznivih dejanj, Pravna praksa, julij 2006.

Spletni forumi kot zavezanci po ZEPT, Pravna praksa, sep. 2006.

Analiza kazni za nepravilno parkiranje - lisice, Pravna praksa, dec. 2005.

Izzivi elektronskega poslovanja za notarske storitve, Javna uprava, 2007.

Analiza stroškov, Pravna praksa, sep. 2005.

Posebnosti nomotehnike pri sprejemanju davčnih predpisov, magistrska naloga, Ljubljana.

Posredni ekonomski vplivi davčnih predpisov, diplomska naloga, Ljubljana.

Vpliv stečajnega postopka na osebne družbe s poudarkom na osebni odgovornosti ustanoviteljev : doktorska disertacija, Ljubljana.

Zakon o plačilnih storitvah in sistemih : s komentarjem, Ljubljana: Planet GV, 2009.