Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Gospodarski spori - izterjava

Za izterjavo v gospodarskih sporih se uporabljajo podobna pravila kot za navadne spore. Torej potreben je obstoj dogovora o dolgu, ki pa ni nujno pisen. Prav tako pri gospodarskih pogodbah ni nujno, da se izrecno dogovorita za ceno (npr. kadar so v branži ustaljeni ceniki) - posli so vedno odplačni. Šteje se, da je za dolg vedno dogovorjeno, da se obrestuje.

Kaj sploh je gospodarska izterjava ali pogodba. Gre za pogodbo med dvema gospodarskima subjektoma, torej med d.o.o., d.d., d.n.o., k.d., k.d.d. V kolikor sta obe stranki gospodrski subjekt gre za gospodarsko pogodbo. Izjemoma tudi v drugih primerih, vendar je to izjemo potrebno razlagati ozko.

Pri gospodarskih izterjavah so tudi specifike, ki pa so vezane na hitrost, pospešitev zadev.

Vsekakor se posvetujte z odvetnikom pravočasno, saj so tudi roki običajno krajši pri gospodarskih pogodbah - npr. nekatera opravila je potrebno opraviti tudi takoj.

Glej tudi:
Gospodarska izvršba in spori glede izterjave
Pogodbe - izpodbijanje in izterjava
Zavarovanje plačil in izvršba
Pogodbe
Davčna izvršba
Izvršba - predlog za izterjavo
Izvršba - preživnina
Izvršba - verodostojna listina in izterjava
Prisilna poravnava
Pritožba - Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP)
Ustavna pritožba
Ustavnost in zakonitost
Blog - Kaj se zgodi, če dolžnik ugovarja
Blog - ali se lahko terja preživnina za nazaj
Blog - Kaj je pošteno, pravično in dokazljivo
Blog - gospodarska izvršba
Blog - Ali reklamacija vpliva na izterjavo in izvršbo
Blog - zavarovanje kredita, a v korist koga
Blog - Izterjava dolga oziroma terjatve, ki ga dolžnik zavrača in zanika
Blog - Odgovornost za zapustnikove dolgove
Blog - Izterjava dolga oziroma posojila od posameznika fizične osebe
Blog - izterjava dolga, bolje pozno kot nikoli
Blog - 8 stvari, ki jih morate vedeti, če vam prijatelj ali dolžnik ne vrne posojila
Blog - izvršba zaradi neplačanih obresti
Blog - Izterjava preživnine v izvršbi
Blog - Izterjava danega posojila
Blog - Posebnosti gospodarskega posojila
Blog - Kaj moram narediti za izbris hipoteke