Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Davčna izvršba

Izvšba po davčnih predpisih je predvidena le takrat, kadar je tako v zakonu izrecno določeno. Redoma se davčna izvršba uporablja le za izterjavo davčnih prihodkov, le izjemoma se uporablja za kaj drugega, četudi bi to lahko bilo sporne narave zaradi ločitve vej oblasti.

Davčna izvršba ima svoja pravila postopka, ki so določena v Zakonu o davčnem postopku. Le ta določa, da lahko finančna uprava (davčni organ) sam vodi izvršbo (podobno tudi v upravno-izvršilnem postopku), razen za izvršbo na nepremičnine.

Tako poznamo davčno izvršbo na TRR, na delnice, na premičnine, ipd. Glede na navadno izvršbo je po veljavnih predpisih tudi določena prednost izterjave davčnih prihodkov pred ostalimi prihodki.

V primeru davčne izvršbe na nepremičnino, pa se mora tudi davčni organ (finančna uprava) poslužiti izvršbe preko okrajnega sodišča.

Tekom izvršilnega postopka za izterjavo davčnih prihodkov seveda lahko pride tudi do različnih kršitev predpisov ali napačno ugotovljenega dejanskega stanja ali napačne uporabe materialnega prava, zaradi česar vam lahko odvetnik tudi v postopku izvršbe pomaga pri uveljavitvi vaših pravic v postopku davčne izvršbe.


Glej tudi:
Davki, davčno pravo in davčni postopek
Izvršba (izterjava) in zavarovanje, sestava predloga za izvršbo, določitev izvršitelja 
Izvršba - verodostojna listina - izterjava
Izvršba - preživnina
Izterjava dolgov - predlog za izvršbo
Blog - Zastaranje prežvinine
Blog - Izterjava danega posojila - izvršba
Blog - Izterjava preživine - izvršba
Blog - Izvršba zaradi neplačanih obresti