Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Izpodbijanje oporoke in dedna nevrednost

Dediči, ki se ne strinjajo z vsebino oporoke ali načinom zakonitega dedovanja, se bodo posvetovali z odvetnikom za dedovanje. Odvetnik za dedovanje bo pojasnil možnosti izpodbijanja pristnosti in veljavnosti oporoke. Nadalje bo odvetnik za dedovanje opozoril tudi na možnost dedne nevrednost.

Izpodbijanje pristnosti in veljavnosti oporoke


Kot bo pojasnil odvetnik za dedovanje, je oporoko mogoče izpodbijati iz različnih razlogov. Običajno odvetnik za dedovanje oporoko pregleda, v kolikor ima vse formalne in vsebinske sestavine, da jo sploh lahko štejemo za oporoko. Pogosto je težava v pričah pri pisni oporoki, ali pa pri pisanju/podpisu pri lastnoročni oporoki. Težava lahko nastane tudi zaradi nezadostnih opisov dedičev, ki jih potlej zapuščinsko sodišče ne more določiti.

Oporoko je mogoče izpodbijati tudi iz razloga, da je ponarjena. Uradne statistike sicer pravijo, da je ponarejenih oporok malo. Vprašanje se tako postavlja, ali je lastnoročna oporoka tako spisana kot podpisana s strani iste osebe - oporočitelja, ali pa je tekst napisala druga oseba in gre za napačno sestavljeno pisno oporoko.

Pri pisni oporoki je pomembno, da pri podpisu sodelujejo priče. V kolikor prič ni, ali je njihov podpis ponarejen, ali pa so kaj dobile z oporoko, je takšna oporoka lahko hitro neveljavna in se jo lahko izpodbija.

Dedna nevrednost

Dedna nevrednost je položaj, ko dedič ne more dedovati zaradi njegovih dejanj zoper zapustnika ali njegovo zadnjo voljo.  Najbolj tipični primer so dejanja zoper zapustnika, ki jih zapustnik ni odpustil, ali pa uničenje ali ponarejanje oporok zapustnika. 


Dedno nevrednost je potrebno zatrjevati in dokazati, kar bo pomagal odvetnik za dedovanje.

 Glejte tudi:
Sklep o dedovanju
Uveljavljanje nujnega dednega deleža
Zapuščina in zapuščinski postopki
Pogodba o preužitku, darilna pogodba in darilna pogodba za primer smrti
Dedovanje
Zdravstveno pooblastilo in zdravstvena oporoka 
Ločitev in izločitev zapuščine
Blog - Dedovanje, zapuščina, virbanje
Blog - Dedni dogovor med dediči
Blog - Darilna pogodba za nepremičnine
Blog - Pisna oporoka pred pričami
Blog - nujni dedni delež in nujni dedič
Blog - odgovornost za zapustnikove dolgove