Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Motenje posesti - varstvo

Posest nad nepremičnino oziroma dejanska oblast (fizična in psihična) je pravno varovana dobrina. Motenje posesti je torej prepovedano. Varstvo mirnega izvajanja posesti sicer nima nobene veze s pravico do posesti (lastnina, najem, ipd).

Posestnik je pravno zavarovan s tožbo zaradi motenja posesti, ki jo lahko vloži zoper tistega, ki mu moti posest, lahko tudi lastniku nepremičnine. Tožbo zaradi motenja posesti vloži odvetnik za nepremičnine zoper tistega, ki moti posest neposredno ali posredno - odvisno od okoliščin posameznega motenja posesti. Motenje posesti je torej potrebno preprečiti s tožbo, ki bo motilca obsodila zaradi motenja posesti in mu nadalje prepovedala nadaljnjo motenje posesti.

Posest je pravno dejstvo, torej ni vezano na pravico ampak na dejstvo obvladovanja določene nepremičnine. Motenje posesti je torej poseg v pravno zavarovano dejstvo (oblast nad nepremičnino) V zvezi z obvladovanjem se lahko tudi način tega obvladovanja spremeni - tudi to štejemo za spremembo posesti in s tem motenja posesti. Kot tipičen primer spremembe posesti je lahko primer, ko eden od solastnikov že dlje časa živi v stavbi, pa se želi drugi (mimo volje ali zoper voljo) preseliti v stavbo. Tudi to je motenje posesti, četudi ima solastnik pravico do lastnine, pa nima pravice samovoljno spremeniti način izvrševanja posesti - torej motiti posest.

V okviru motenja posesti lahko pride do hujših motenj (npr. izklop elektrike, vode, zamenjava ključavnice), v katerih skušamo pridobiti tudi začasno odredbo za zavarovanje posesti in s tem pravno varnost pred motilnim ravnanjem. Pogosto odvetnik za nepremičnine sreča primer, ko skuša najemodajalec z motenjem posesti pregnati najemnika, bodisi  z odklopom elektrike in vode, kar predstavlja hudo motenje posesti, ki se lahko sprevrže tudi v odškodninsko tožbo zaradi motenja posesti, morebiti lahko tudi v kak kazenski postopek zaradi motenja posesti ali samovoljnosti.

Posestnik mora izvajati mirno posest, torej brez sile, grožnje ali prevare, kar pa je izjema in se tolmači le izjemno ozko. Prav tako ne more zahtevati varstva zaradi motenja posesti tisti, ki je prvi motil posest.  Vsakdo, ki ne izvaja posesti s silo, grožnjo ali prevaro ima zakonsko pravico do mirne posesti, ne glede na pravico do posesti (t.j. najema, lastnine, ipd), kar pogosto predstavlja težavo v razumevanju s strani pravnih laikov. Samo sodišče lahko dovoli spremembo posestnega stanja, zato zoper akte sodišča in države (ko izvaja oblastne pravice) načeloma ni mogoče naperiti posestnega varstva. Varstvo motene posesti je podano torej hitro, zaradi česar je potrebno tudi hitro odreagirati na motenje posesti.

Za motenje posesti je dan izredno kratek rok, zaradi česar se v primeru motenj posesti nemudoma oglasite pri odvetniku za nepremičnine. Spori v zvezi z motenjem posesti se po sodnem redu rešujejo prednostno, zaradi občutljive in pereče narave teh sporov. Seveda pa so motenja posesti lahko hujše ali lažje oblike, vsekakor pa je prva prava informacija s strani odvetnika za nepremičnine tista bistvena za presojo uveljavljanja posestnega varstva pred motilcem in njegovim motilnim ravnanjem.

Odvetnik za nepremičnine bo svetoval tistemu, ki je bila motena posest, glede načina uveljavitve pravnega varstva posesti in njegovih možnosti in poteka sodnega postopka zaradi varstva posesti.

Glej tudi:
Sodna ureditev meje
Sodna delitev solastnine nepremičnine
Pravo nepremičnin in premičnin - Stvarno pravo
Zemljiška knjiga in urejanje stanja v zemljiški knjigi
Služnost in nujna pot - nepremičnine
Legalizacija črne gradnje